Kapitalisme før og nå.

 
Kapitalisme før og nå

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.01.12

 

Fædrelandsvennen 26. januar 2012 har et oppslag om: ”Dagens kapitalisme fungerer ikke” det er en uttalelse som er falt under den store konferansen i Davos som ”Verdens økonomiske forum” arrangerer.

Bl.a. en Klaus Schwab ytrer: ”Kapitalismen i sin nåværende form har ingen plass i verden rundt oss. Faren for verden er at det politiske lederskapet er overveldet”. Ulltveit Mo hevder at verden trenger ”politiske systemer som redder kapitalismen fra seg selv.”

I en kort avisartikkel er det ikke plass til lange utredninger. Jeg ønsker bare å minne om hva kapitalisme er og hvor den oppstod og hvilke forutsetninger den må ha for å fungere.


De som er interessert i dette, kan skaffe seg de to bøkene av sosiologiens grunnlegger Max Weber. De er tilgjengelig på norsk. De heter: ”Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd” Gyldendal første opplag 1972. Tysk tittel: ”Die protestantische Etikk und der Geist des Kapitalismus”  Tùbingen 1920. ”Makt og byråkrati” Gyldendal første opplag 1971.

Weber orienterer inngående om at kapitalismen oppstod blant protestantene i Holland på 1700-tallet. Deres forvaltning av naturressursene var basert på hardt arbeid og ”Gudsfrykt med nøysomhet”. Så stod familien (det første riket) med mange veloppdradde barn sentralt i deres opplegg. Naturressursene ble sett på som ”Guds gode gåvor” (H. N. Hauge, Norges Luther, protestant, som gjenreiste Norge rundt 1800). Med hardt arbeid, sparsomhet og gode ungdommer ble det muligheter for kapitaloppsparing og ny-investeringer av kapital, ung god arbeidskraft – og dermed var hjula i gang for hele nasjonen etter som det grep om seg.

 

Av dagens kapitalisme – hvor pengene er i fokus – familien og barn er neglisjert og grådighetskulturen har tatt over langt inn i moderne kapitalisme, kan en ikke vente annet enn at den ikke fungerer lenger. Kapitalens eiere skor seg med skyhøye lønninger, og byråkratiet følger opp. På arbeidersida hører man agitatoren rope ut med sikte på opprør: ”Nå har vi alt karer: topp lønn, kort arbeidstid, masse ferie og gode sosiale ordninger. Nå mangler vi bare arbeidsplasser”!
Målet er ikke lenger min familie og samfunnets ve og vel, men penger og makt. Interessant er det å se at professor i økonomi, shippingfolk og andre næringslivsfolk nå begynner å lage seminarer om H. N. Hauge – Norgesprotestant og store grùnder gjennom tidene. Men skal det lykkes, er de helt avhengige av hva Weber påpekte, og H. N Hauge forkynte og praktiserte: Kapitalismens Ånd – som er lutherdommens ånd – og det er en helt annen ånd enn den som råder nå. Dette kommer tydelig fram også i internasjonalt u-hjelpsarbeid – selv om makteliten har vanskelig for å innrømme det – og helst vil fjerne det fra Grunnloven og andre steder.