Jordens alder av stor teologisk betydning.

Svikt her undergraver Bibelen og skaper det meste av kaoset i dagens Norge.

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.06.12

 

Omtrent hele den vitenskapelige og teologiske verden i Norden – i alle fall i Norge - er gjennomsyret av troen på en jord som er millioner av år gammel – og en masse døde fossiler fra spesielt kambrium.

Dette er selvsagt stikk i strid med både hva Luther, Spurgeon og biskop Ussher lærte og store deler av det kristne USA. Men verst er det at det er i strid med hva Bibelen bokstavelig lærer om Ordet ”yom” – dag av 24 t – som intet seriøst universitet i verden med en oppegående hebraiker, mener kan bety noe annet enn 24 t. Se ellers en rekke artikler om saken på www.Kommentar-Avisa.no

 

Ved å holde fast på en gammel jord – fornekter en den grunnleggende sannhet i Bibelen: nemlig at døden kom inn med Evas og Adams syndefall. Ut fra deres forståelse av gammel jord og døde fossiler kom døden inn lenge før, av helt andre årsaker og på helt andre måter. Dermed faller behovet bort for Adam nr 2 – Jesus Kristus – og mye annet i 1. Mosebok kp. 1-11 som er hele fundamentet for resten av Bibelen.


Teologer i landet vårt og en rekke andre etterplaprere, synes ikke å ville gi seg på dette fundamentale pkt – og da er det intet annet å gjøre enn å sette i gang en skikkelig gjenreisning av hele skaper- og frelsesteologien fra bunnen av – som lekfolket har gjort det før. Vi ser resultatet av denne uhyggelige surdeigen i vårt folk i forståelsen av lov og evangelium, synd og nåde, familien og nasjonalstaten som Gud skaper, styrer i begge regimenter og gir tid og grenser. Nå har de rasert det meste av hva lekfolket bygde fra H. N. Hauge – endatil både Bibel og Grunnlov – så vi har et stort arbeid foran oss om Gud gir tid og fortsatt vil og kan bruke oss. Be med oss over 2. Krønikerne 20.