Jødestaten er ”okkupert, okkupert, okkupert” og skal slettes?

 
 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.06.12

Snart alt av norske toppolitikere på venstresida, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og flere moteriktige synsere - pluss en masse tause folk (den som tier samtykker) maler på dette ”mantra”: OKKUPASJON, OKKUPASJON, OKKUPASJON av palestinsk land. Jødene må gi fra seg Judea og Samaria og halve Jerusalem – ellers blir det ikke fred i verden. Og så er det løgnene om ”et palestinsk folk” som er arabere og aldeles ikke noe folk – som gjentas og gjentas. Dette minner meg mer og mer om Goebbels propaganda opplegg. (Se tidligere artikkel om dette i NKA. Okkupasjon og palestinsk folk er regelrett usannheter)

 

Noen støtte til den Israelske stat, om at de skal få beholde den lille flis av et hjemland de nå en gang har kjempet seg til etter Holocaust – hører man sjelden eller aldri. Tvert imot hører man igjen og igjen at de må legge seg åpen for terror ved å rive gjerdet osv. osv. De innrømmes knapt retten til å forsvare seg mot rakettregnet fra Gaza. Utenriksminister Støre, men også Willoch og mange flere maler om dette ved enhver anledning. Det sprer seg mest som en pest i det offentlige rom, og må stoppes, men mediemakten er sterk og gjentagelsens kunst likeså.

Likevel må en med Kaj Munk aldri, aldri, aldri spørre om det nytter – med fremholde SANNHETEN – og som sir W. Churchill sa ved spørsmål om når ”denne onde mannen” ville gi seg: Jeg vet ikke, men vi skal holde på til han har fått nok av det. We never, never surender – men skal gjøre motstand til vi evt. ligger kvalt i vårt eget blod, var hans anbefaling. Og han ble ”den vestlige sivilisasjons redningsmann”.


Vi har minst like god grunn for å kjempe Israels sak – for holdningene gjelder i minst like stor grad oss selv. Bibelen og all historie forteller oss i klartekst at det går de nasjoner ille - som forgriper seg på Guds folk som Han nå samler for siste gang – og redder dem for SITT NAVNS SKYLD ALENE. Les Esaias 43 og vit at likesom det gjaldt bl.a. de etiopiske jøder som nå er hjemme i Israel – uten at noen kunne gjøre det minste for å stoppe det, like så vel fortsetter Gud Sin plan og gjennomfører den uansett hva Støre, Willoch eller andre måtte mene. De er smågutter og må endog midt i sin uvilje – tjene Gud i Hans plan – men til onde konsekvenser for dem og Norge. Å fornekte Israels Guds eksistens og allmakt er det dummeste et menneske og nasjon kan gjøre! Det blir selvdestruksjon på høyt plan og med ekspressfart.

Vi fortsetter å be over Guds løfter og fremholder Guds profetier som det enste beste SANNHETSORD vi kan lytte til i dag. Og så holder vi oss godt orientert om sannhet og løgn i denne kampen – og frykter ingen andre enn Gud i å tale sannhets sak.