Jesus var og er «konservativ»
- velsignet jul til Fædrelandsvennen i bedehusland

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.12.12

 

Fædrelandsvennen har det visst moro med en ny biskop i Agder/Telemark og han kalles bl.a. erkekonservativ av enkelte. Språklig trodde jeg man enten var konservativ eller ikke-konservativ.

Denne nye biskop skal visstnok aldri ha viet fraskilte personer der den andre ektemaken fremdeles lever – det vi ofte benevner som gjengifte. For en uhyrlig ikke-handling av en prest mon vite – får vi inntrykk av at de få journalistene mener i Fædrelandsvennen. Presten vil bevare (som konservativ) eksistensgrunnlaget for vårt samfunn - familien med en mann og en kvinne - som det står å lese på Bibelens første sider.

 

Men før Fædrelandsvennen skriver mer kunne de jo ha lest seg opp ett par minutter på Bibeltekstene gjengitt til slutt om gjengifte. Tar avisen ikke dette bokstavelig, så bør de snarest komme seg på jobb og dermed avbryte juleferien – for de stoler vel da heller ikke på at Jesus ble født i Betlehem. Jeg har de mistenkt å velge bort Bibelens Ord om saken, men samtidig beholde fridagene sine så de er litt mer uthvilt over nyttår til å fortsette med Ondskapen for å rive ned både familien og landet. Det er jo svære karer kan vite som prøver å rive ned det blant annet Hans Nilsen Hauge også på Sørlandet bidro med å bygge opp, men også Norges første Utenriksminister sørlendingen Jørgen Løvland.

Men den totalitære ånd i Fædrelandsvennen kjenner vi igjen fra mange ideologier, blant annet sosialismen som Utøya-eliten har hegnet om og dyrket i årtiere – de som sender skattekroner til Midtøsten til dem som dreper kvinner og ban også når de sover (
Terrorister gikk fra rom til rom og slaktet jøder på sabbaten.) .
Det må dessverre også skrives at avisen nok langt på vei er enige i flere satanisters syn på Guds Ord – de som priser Djevelen og alt Hans vesen og forbanner Lyset fra Jesus. Deres avistegner Mike har vist det ved flere anledninger, spesielt i julehøytiden – helt bevisst.

Så kan vi avslutningsvis skrive at det må være usigelig trist for en avisredaksjon å stå i en slik tjeneste – en kamp de er dømt til å tape – for Sannheten seirer om over tid. Dansen rundt gullkalven har aldri lyktes…Steintavlene fra den gang består den dag i dag med bl.a. det sjette budet «Du skal ikke drive hor»

Men avisen kan bidra tungt til at Ondskapen brer seg videre i samfunnet slik de i verste totalitære tidsånd presser på i sin Leder 21.12.12 – der de hegner om tidsånden bl.a. slik: «det er sterkt å håpe»  - «nemlig at også de konservative kreftene etter hvert innordner seg den samfunnsånd som mer liberale teologiske krefter har godtatt.»  
Fædrelandsvennen innordner seg 1. mai bevegelsen og motarbeider 17. mai bevegelsen slik den var.
Der man kaster Naturretten på dør der dør Rettssamfunnet! Artikkelen Grunnloven og naturretten viser oss i et glimt hvordan fundamentet for Rettsstaten er helt avhengig av et verdifundament som har sin rot ned i Gud Fader som skapte Himmel og Jord. Det så klart Eidsvollsfedrene da de utformet Grunnloven også kalt restaurasjonen i 1814, de restaurerte kristenretten fra 1000 tallet i Norge.

 

Bibeltekster om bl.a. gjengifte

 

Først om Jesu usigelige Nåde utøst over en synder som vender om!:

Esaias 1, 18: ”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.”

 

Så noen ord om Jesu Ord om ekteskapet:

 

Jesu bergpreken: Matteus 5, 31-32

32 Men jeg sier dere at hver den som skiller sig fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.

 

Jesus taler om ekteskapet: Matteus 19, 3-9

3 Og fariseerne kom til ham, fristet ham og sa: Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru for enhver saks skyld? 4 Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? 6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille. 7 De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne? 8 Han sa til dem: For deres harde hjertes skyld ga Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således. 9 Men jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

 

Jesus taler om ekteskapet: Markus 10, 10-12

10 Og da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham atter om dette. 11 Og han sa til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter sig med en annen, han gjør seg skyldig i hor mot henne, 12 og dersom hustruen skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, driver hun hor.

 

Lukas 16, 18

18 Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

 

Apostelen taler om ekteskapet og om enkers ekteskap: 1. Korinterne 7, 10-11 og 39

10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.

39 En hustru er bundet så lenge hennes mann lever; men når hennes mann er hensovet, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.

 

Avslutning, fra Romerbrevet 3, 19-31

19 Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud, 20 siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lov-gjerninger; for ved loven kommer syndens erkjennelse. 21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbaret uten loven, 22 det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; 23 alle har syndet og fattes Guds ære, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, 25 som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort - 26 for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. 27 Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. 28 For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lov-gjerninger. 29 Eller er Gud bare jøders Gud? er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers, 30 så sant Gud er én, og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. 31 Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra! vi stadfester loven.