Jesus, Adam, syndefall og død.

Jesus, Adam, syndefall og død

Relatert stoff:

Gud og Darwinisme

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.01.12

 

Bibelen forteller oss at Gud skapte himmel og jord på 6 dager av vanlige døgn. Det leser vi direkte av 1. Mosebok Kp. 1 og 2. Mosebok Kp 20, v. 9-11 m.fl. Det kan dokumenteres på flere måter. Etter skapelsen sier Skriften at de første menneskene falt i synd, de ble fordrevet av Paradis og døden kom inn. Utviklingen gikk videre til Syndefloden som druknet denne verden bortsett fra Noah og hans folk. Les gjerne 1. Mosebok 1-11.

Det er selve fundamentet for hele resten av Skriften.
Finnes det ikke noen Gud og Skaper, kan vi glemme resten. Og er ikke Syndefallet og døden en realitet – kan vi glemme den andre Adam, Jesus, og Hans forsoning og Den Hellige Ånd.


Så kommer verdens visdom og forteller oss noe helt annet enn Bibelen. Det har den gjort gjennom forskjellige varianter gjennom lange tider – verst med den siste Gudsavviser med evolusjonslæra siden ca 1850-tallet. Mesteparten av verdens visdom i dag bygger på dette eventyr. Den forteller barn og unge at Gud har ikke skapt – Skriften er ikke sann - men at vi har fått en utvikling over millioner av år som har etterlatt seg fossiler i lag etter lag ned gjennom jorden. Om dette sludderet kunne det vært sagt mye, men det som er sannheten er at faktaene om alle de døde organismene oppstod i forbindelse med Syndefloden. (NKA har mye stoff om dette. Se også Answer in Genesis for deg som kan engelsk.)


Hvis ikke døden kom inn på grunn av Syndefallet, og Syndefloden også var et resultat av det – undergraves alt Skriften sier av fundamentale sannheter til liv og salighet. Og vi lar barn og unge forføres og undres over at de ikke følger oss i ”troens gode strid” på Bedehusene, men at bedehusene tømmes og foreninger legges ned i hopetall. Kan vi vente noen annet når vi lar dette skje stikk i strid med Ord fra NT. Ungdommen tror vi og Bibelen tøver og at store titler og store posisjoner med makt har rett. Skolene fyller dem jo med det.

Men Bibelen sier i:


Paulus' brev til romerne, kapittel 5 i innledningen til kapitlet:

Ved denne rettferdiggjørende tro får vi nu virkelig en hel og full frelse: fred med Gud her i livet og et usvikelig sikkert håp om å få del i Guds herlighet hisset, 1-11. Så viser det sig da at likesom Adam har ført syndens og dødens nød over verden, således virker Kristus den frelse som gjør all denne nød mere enn god igjen, 12-19. Men loven skal tjene til at menneskeslektens synd må bli rett åpenbar, for at Gud kan komme til å vise sin nådes overvettes rikdom i frelsen og syndsforlatelsen, 20. 21.

Og i vers 14 leser vi: men allikevel hersket døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, han som er et forbillede på den som skulde komme.


Paulus' første brev til korintierne, kapittel 15, vers 22 og 45:

22 for likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus.

45 Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd.

 

Altså - kom døden inn for millioner av år siden med fossilene – er disse grunnleggende sannheter i Bibelen ikke sanne – da er vår tro intet. Men nå er det klippefaste sannheter som du kan få full opplysning om selv - og videre hjelpe vår skoleungdom til å rive ned tankebygninger som reiser seg mot Bibelens sannheter slik at vårt folk kan reddes både for tid og evighet. Hvis vi ikke gjør det – når vi vet det – får vi en enorm skyld på oss. Vi ser jo hva som skjer rundt oss – troen brytes ned – Sannheten går under blant oss - og avguderiet med sine eventyr tar over og fyller folkesjelen med løgn og forferdelige konsekvenser.

Her ligger forklaringen. Bibelens skaperlære er ikke forsvart, men tillatt revet ned og da raser resten inklusive menneskets verdighet og tillatte barnedrap i tusener, ødelagt ekteskapslov hvor folkesynder oppheves til lov og rett – og nasjonen bygges ned stikk i strid med Apostelgjerningene kp 17, osv, osv.