Israelsk forsvarskrig i Gaza


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.11.12

Det ser foreløpig ut til at det offisielle Norge (Utenriksminister Barth Eide, utdannet statsviter) har forstått hvorfor Israel nå tar ut terrorinstallasjoner og terrorister i Gaza. Den ene etter den andre offisielle representant for ulike land (inkl. et enstemmig amerikansk Senat) gir Israel samme rett i å gjengjelde og forsvare seg mot Hamas sine raketter som nå har nådd Jerusalem. Reaksjonen fra Israel er helt i tråd med alt av internasjonale lover og regler og solid fundert øverst på den moralske skala.
Hvor lenge denne forståelsen vil vare kan en være i tvil om – men med bakgrunn i erfaringer - muligens ikke lenge – men kanskje lenger en før siden Iran puster flere nasjoner i nakken nå sammen med Syria og Det muslimske brorskap som sitter og regjerer i land etter land.
Trusselen om en global krig er mer overhengende en tidligere, der både Russland, Kina, EU og USA brått kan være direkte involvert i tunge kamphandlinger. Situasjonen internasjonalt har et tydelig endetidperspektiv over seg og det er nok det noen flere nok har en magefølelse av i disse dager, som gjør at de foreløpig trår litt mer varsomt en vanlig…

Så for å minne dem som om kanskje få dager igjen starter opp sin hat-krig mot jødene – når jødene selv blir tvunget inn i en bakkekrig i Gaza – skal vi repetere følgende uttale fra en av verdens ledende militære eksperter med lang erfaring og innsikt.

Oberst Richard Kemp, tidligere sjef for de britiske styrkene i Afghanistan sier følgende om den israelske forsvarsstyrkene intervensjon i Gaza i 2008/2009:  «– De israelske forsvarsstyrker (IDF) tok flere sikkerhetshensyn enn noen annen hær i historien.»

Nedenfor kan du selv lese flere uttalelser fra Kemp:

«Klipp og kommentarer, 23.10.2009
Engelsk toppmilitær forsvarer Israels operasjon i Gaza

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Norge IDag har et oppslag 20.10.09 der ingressen er slik: ”En fremtredende engelsk offiser, oberst Richard Kemp, tidligere sjef for de britiske styrkene i Afghanistan sier følgende: – De israelske forsvarsstyrker (IDF) tok flere sikkerhetshensyn enn noen annen hær i historien.”


Videre leser vi:
Oberst Kemp sendte sin kommentar til presidenten for FNs Menneskerettighetsråd, belgieren Alex Van Meeuwen, ved avstemmingen om Goldstone-rapporten i Geneve. I et skriv til Van Meeuwen skriver Kemp: – Jeg er tidligere sjef for de britiske styrkene i Afghanistan, har tjent i NATO og FN, kommandert tropper i Nord-Irland, Bosnia og Makedonia og deltatt i Golfkrigen. Jeg har tilbrakt mye tid i Irak siden invasjonen i 2003 og arbeidet mot internasjonal terrorisme for den britiske regjerings etterretningskomité. Hr president, basert på min kunnskap og erfaring kan jeg si at under krigen i Gaza gjorde de israelske styrkene mer for å sikre sivile rettigheter i en kampsone enn noen annen hær i krigshistorien. Israel gjorde dette konfrontert med en fiende som forsettlig stilte sin militærstyrke bak den sivile befolknings menneskeskjold. Hamas og Hizbollah vil alltid ha folk som er beredt til å fordømme israelske styrker for krigsforbrytelser. De er dyktige til å arrangere og fordreie episoder.”

NKA kommenterer
Etter å ha lest Kemps beskrivelse av krigen i Gaza skjønner vi hva som foregår internasjonalt for å bakvaske det eneste demokratiet i Midtøsten, Israel. Store deler av Verden forteller heller ikke at jødene delte ut 2 millioner løpesedler i målområder for den israelske hæren, og de tok 10 000 telefonsamtaler til de samme områdene for å spare sivile liv. For å hindre sivile tap ble flere militæroperasjoner avbrudt mot Hamas hvilket bl.a. resulterte i en forlenget krig.
Få har vel lagt merke til at de to bolde Gaza-legene, Mads Gilbert og Erik Fosse, hadde deler av Hamas toppledelse stasjonert i kjeller på det sykehuset de jobbet (?) ved, Shifa sykehuset. Og disse to får topp skussmål av bl.a. Jens Stoltenberg. Antisemittismen er tungt etablert helt på toppen av den norske regjering i det norske storting og dermed i det norske folk.

Det er underlig å lese en kommentar til Gaza-legenes uttalte vestlige ensomhet under krigen – altså som det eneste talerør ut for ”palestinerne”: En Sivert Sæterbø skriver på Dagsavisen nett 29.01.09 følgende:
” Det er løgn og vrøvl at det ikke kom ut reportasjer fra Gaza under krigen. DW var inne flere ganger filmet og intervjuet over hele Gaza mens Gilbert & Co drev sin egen manipulerende nyhetskanal fra dette sykehuset. Verden er noen hakk større enn ensidig info fra norske medier som var utrolig ensrettet og useriøse som totalvurdering. Den aller beste og mest nøytrale infoen kom fra Aljazeera, arabernes egen nyhetskanal. De var de eneste som hele tiden også balanserte sine nyheter med Israels eget syn på det skjedde.”

Men Norges statsminister er altså langt bedre orientert en oberst Richard Kemp? Kemp som forteller om dokumentarbare hendelser i Gaza.»