I en skjebnetid for Norge er provokasjonene mange nå.
- Vår eneste redning er igjen: «Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.05.12

Grunnlovens § 2 er under massivt angrep og den 21. mai 2012 kan det, om Gud ikke igjen griper inn, se ut for at Stortinget vedtar at Norge går fra en stat fundert i «evangelisk-luthersk» til en stat i fritt fall med «kristendom og humanisme» i§ 2. En lov revolusjon i strid med Grunnlovens § 112 – en av de viktigste pilarer under nasjonen Norge for at vi skal ha frihet og orden.

Videre har jordbruket 11. mai brutt med Staten før reelle forhandlinger var innledet. Maten vi alle er så avhengige av bryr man seg ikke om i verken Storting, Regjeringskontorene og ikke hos Statsministerens kontor heller.

Forsvaret vårt er på et nivå omtrent som før 2. verdenskrig. I et Europa som stadig forverres mht sviktende nasjonalfrihet og med nazismen på frem mars og det totale kaos rett rundt hjørnet. Og når vi vet at flere av dagens politisk valgte toppledere selv har hatt nære band til for eksempel tidligere KGB og deres foreldre med – da begynner spørsmålene virkelig å melde seg. Samtidig pleier de tette bånd til for eksempel terroristene i Hamas og PLO. PLO som i sin tid selv ble opprettet med KGB som åndelig inspirator og pådriver og medhjelper! Tidligere statsråd Kåre Kristiansen skal ha sagt: at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet.

Da er det kanskje ikke tilfeldig at Grunnlovens raseres, jordbruket møter sterke motkrefter og punktet under har bidratt til at de punktene over nå akselererer:

Den største misjonsorganisasjonen vår er full av provokatører som kjører det ene etter det andre forslaget også i handling ut i livet for å undergrave det fundament Norsk Luthersk Misjonssamband er bygd på. Sist ute nå Fangekasa misjonssenter med styret der og styret for Bibelcampingen i 2012 – som har invitert en biskop som sier at Sodomas synd er helt legal. Fangekasa, med Generalsekretærens velsignelse, har da flyttet et planlagt fellesarrangement («Gudstjeneste») under Bibelcampingen 2012 fra Fangekasa til Aremark kirke og dermed er dette til å leve med (altså invitasjonen av Atle Sommerfeldt) for øverste leder i administrasjonen i NLM i Oslo. I organet til NLM, Utsyn, presenteres Fangekasasaken 11.05.12 sammen med at det flere steder i samme nr delvis henvises til at det nå er få som ser på kvinnelige prester som noe u-riktig bl.a. med et eksempel fra Tanzania der kun 2 bispedømmer i ELCT ikke åpner for kvinnelige prester. Er dette NLMs «ære» (pga misjonærer fra Norge som har drevet vrang-lære) at de andre bispedømmer faller fra læren om tjenestedeling fundert i Skapelsesberetningen?
Men sakene henger helt presist sammen, glidebanen for NLM startet for mange mange år siden i korte trekk: først utglidning av musikken til eggende rytmer (der også ansatte ble frosset ut pga et konservativt musikk syn), så aksept for kvinnelige forkynnere og samarbeid med kvinnelige prester for nå å ende opp med godkjenning av prester som støtter en lære som fører folk i Fortapelsen. Hvorfor? I 2006 sanksjonerte også NLM, i sin høringsuttale til stat-kirke utredningen, ødeleggelsen av Grunnloven (§ 2), den gang signert av den forrige Generalsekretæren. Hvorfor? Skjønner de ikke bedre, er de enige eller lar de seg presse og av hvem?

Det verdslige og det åndelige regiment styres med ulike midler. Men i Norge har vi i flere hundre år vært velsignet med at det verdslige regiment har hatt en Grunnlov med prinsipper hentet fra Guds Ord i sin § 2 (med flere §er). Selv om Staten ikke i alle saker har fulgt sitt fundament, har den allikevel hatt en Grunnlov – som på mange områder har fulgt et bibelsk prinsipp:
Den rette øvrighet kjennes på at den ikke er til redsel for den gode gjerning, men for den onde gjerning. (Romerbrevet13,3).

Grunnloven er svært viktig i disse u-lovens tider - der Stortinget 21. mai ser ut til å ville fjerne Grunnlovens røtter (i § 2) ned i Naturretten med sin basis i Gud som Skaper alene. Stortinget vil fjerne «evangelisk-luthersk» og sette inn «vor kristne og humanistiske Arv».
OM § 2 SIER Sverre Steen i verket «Langsomt ble landet vårt eget» at § 2 ikke kan oppheves eller i prinsippet endres så den avskaffes. I tilfelle må hele Grunnloven opp til revisjon.
Den evangelisk-lutherske religion er nemlig åndelig basis for både kirken og staten. (Kilde: Johan I Holm, Grunnloven og naturretten) Og Gr.l. er i dag en garantist for at Staten ikke blir til redsel for sine innbyggere.

Vår eneste redning er igjen: «Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde Da faller mitt og dit ego til jorden og Hans Guddom får igjen den plass den skal ha i enhver nasjon som elsker frihet og orden!

 

**********

Tillegg:

Den Norske Kirke v/ Direktøren i Kirkerådet varsler i en
e-post sin feiring av bruddet på Grunnlovens § 112 slik, den 22. mai:

«Emne: Invitasjon til alle i Kirkens hus

 

Bløtekakefest i Kirkens hus

Grunnlovsendringene 21. mai er en viktig milepæl i vårt lands og vår kirkes historie.
I mange år har mange arbeidet for de endringer i relasjonen mellom stat og kirke som det nå er lagt til rette for.
Endringene gjør at vi har spennende år foran oss der både kirken og staten skal reorientere seg, - ikke bare når det
gjelder forholdet til hverandre, men også til religionsutøvelsen her i landet.


Kirkerådet inviterer til en uformell markering av denne begivenheten.

Tirsdag 22. mai kl. 14.00 i Kirkens Hus i Rådhusgaten 1-3.

 

Hilsener

 

Musikk

 

Enkel servering

 

Med vennlig hilsen

Jens-Petter Johnsen

Direktør i Kirkerådet»