Hvorfor så viktig å protestere mot at Gud skapte til mann og kvinne?

 
 Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.06.12

 

Samtlige politiske ungdomspartier skal ha deltatt i det arrangører og media feilaktig kaller en homoparade i Oslo 30.06.2012. Det som er realiteten er at dette er en parade som i alt sitt vesen fornekter at Gud er Allmaktens Herre og Skaper av himmel og jord – en Anti-Gud parade.
En slik parade har ingenting med kjærlighet å gjøre, men tvert i mot et uttrykk mot og avstandtaken til den eneste Sanne kilde for nettopp Kjærligheten, Guds Sønn Jesus.

I 1. Mosebok leser vi: «Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under dere, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører seg på jorden!»

Og i kapittel 2 vers 15 konkretiseres arbeidsoppgavene og forvalteransvaret: «Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den.»

Leser vi litt lenger ned, innføres ekteskapet mellom 1 mann og 1 kvinne, i vers 24: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.»

Så vet vi altså at Gud skapte til mann og kvinne og det var kun 1 mann og 1 kvinne som kunne inngå i et ekteskap, som selve fundamentet for sivilisasjonens overlevelse. Slik kunnskap innehar også de som går i slike parader, med opprøret mot sin Skaper er blitt så stort at de nærmer seg det stadie at forfølgelsen av de som tror på Gud som Skaper vil øke på – for hatet modnes og de har en annen herre (Mørkets herre) over sine liv en den Herre som Skapte himmel og jord. Mørkets herre hater Lysets Herre – men utgangen av den kampen er kjent fra Guds Ord – Lysets Herre setter en dag – om ikke lenge – sluttstrek for Ondskapen.
Himmelen og jordens Skaper elsker synderen (mennesket), men hater synden – derfor er også en paradegjenger velkommen til å be om tilgivelse for sine synder og komme inn i lyset fra Guds Sønn som renser fra all verdens synd.