Relatert stoff:
Stortinget og Kongens beredskap

 

 
Hvem bør skamme seg, hvor dypt og hvor lenge?


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.07.12

Undertegnede har i mer en 20 år etterlyst drastisk bedret beredskap på flere plan i Norge, men ansvarligheten har gått fra ille til verre. Det gjelder beredskap av mat for Ola Nordmann, det gjelder antiterrorberedskap inklusive militærvesenet etc. Andre igjen har etterspurt slik beredskap i årtiere!

30. juni 2012 kom Aps partisekretær Raymond Johansen på banen og kritiserer politiet for lønnskamp (krav om overtidsbetaling) få dager etter 22. juli 2012. Så vidt en forstår gjorde politiet den innsats de kunne med bakgrunn i manglende trening, manglende beredskapssystemer og dårlig utstyr den 22. juli – så politiet reagerte adekvat og rasjonelt innen for de nevnte rammer gitt dem.
Disse mangler må ha vært et følsomt tema siden det ble voldsomme reaksjoner da en utrangert politibåt i «Utøya-området» ble lagt ut for salg på Finn.no - noe som medførte store medieoppslag. Departementet med ansvaret (Knut Storberget) for det dårlige utstyret og regjeringen (Jens Stoltenberg) følte seg nok krenket og det var nok en krenkelse (kanskje bevisst?) – men hvorfor skal politifolk gå på jobb uten forsvarlig trening og utstyr for en statsmakt som ikke tar dem og situasjonene på alvor? Da er det bedre å bytte ut statsledelsen – men Ola Normann sover visst videre til den virkelige store internasjonale smellen ant. kommer med krig og matmangel og et helt uforberedt Norge.

Det kan jo også tenkes at politiet i en slik forhandlingsstund (som Raymond Johansen reagerer på) tenkte på de mange uhyggelige saker staten har fraskrevet seg sitt ansvar for, for eksempel Nordsjødykkerne som bidro kraftig til at Norge fikk milliarder på bok – men da de skadet av sin innsats ble tvunget til å gå til domstolene satte staten dem «på gangen» og ville ikke hjelpe dem. Så brutalt er statsapparatet blitt. Kanskje politiet også var fullt ut orientert om den aktivitet som foregikk på Utøya dagen før 22. juli og Aps og AUFs lefling med terrorister?
Skulle politiet gå inn i dramatiske aksjoner for en statsledelse uten den minste kompensasjon og kanskje ofre liv og helse. Samtidig vet politiet godt at den samme statsledelse pleier nære kontakter med nettopp terrorister – hvilken tiltro har en slik yrkesgruppe da til sin ledelse. Etter å ha pratet med noen innen politiet, kan en klart si at den vanlige politimann er rystet over politi og statsledelsens manglende seriøsitet og dermed forståelse for alvoret i mange saker.

Så kan vi igjen også nevne den nære, nærmest vennskapelige kontakten som er mellom sentrale Ap-politikere og vår nære nabo Russland og også noen av de verste terrorister i Midtøsten, de som lemlester kvinner og barn, og ant. ved hjelp av norske skattepenger. De sender raketter inn i byer og private hjem med kvinner og barn så blodet flyter – hva driver disse sosialister – disse internasjonalister som hater nasjonalstaten og nasjonalstatens opphav? Svaret gir seg selv i siste del av forrige setning.

Hvem er det som skal skamme seg? Hvem burde vært stilt for Riksrett? Hvor går grensen for frekkhet – selv fra en partisekretær? Jeg ser det slik at forsvar og politi nå begynner å oppleve at begeret er fullt mht hva den politiske elite kan komme med av del-sannheter (usannheter) når de selv er skyld i beredskaps svikten. Det kan den kraftige reaksjonen på uttalelsene til Raymond Johansen fra kaptein Frode Nilsen i Befalets Fellesorganisasjon tyde på. Nilsen er regionsleder i Befalets Fellesorganisasjon region Viken, som dekker det sentrale østlandsområdet og er den største regionen i fagforeningen.

Det er svært ulogisk å stille politi og forsvar til veggs for de alvorlige mangler Johansens folk selv aktivt har bidratt med. Vi husker flere saker fra Aps historie – også det brukne geværs politikk og en gråtende Nygaardsvold som ville fratre på flukt fra nazimakten – Hambro måtte be han manne seg opp.

Så vidt en kan se i ettertid var det kun HMK Garde som hadde responstid en slik situasjon verdig som den 22. juli. Men, Garden den ønsker politikerne å vingeklippe, og HV-016 ødela de (med Grete Faremos hjelp!) og så krever nå Ap politiets hode på ett fat og sikkert før det en kraftig unnskyldning fra politiet? Kongen, gardistenes sjef (og forsvarets øverst kommanderende), ville også bevare vår Grunnlovs § 2 uendret da en annen sosialist Trond Giske ble bedt av Kongen om å møte på Slottet i sakens anledning i 2008. Kongen hadde ryggdekning i Grunnloven og var Grunnlovs-pålagt en slik forsvarsakt for Grunnloven! Ap ville ikke verne om Grunnloven og heller ikke de andre partiene – men nå får de oftere og oftere se Ondskapens åndehær i full funksjon – denne hær er det kun den «evangelisk-lutherske» Ånd som kan stoppe – men denne Ånd ønsker ikke Raymond Johansen og hans kolleger å ha noe med å gjøre. De vil heller bruke tiden sin aktivt på å bekjempe Kristus i skole og samfunn i form av ødelagt pensum for barna(hjernevask heter det), pengeforfølgelse og også fengsel for noen, dømt uten en rettferdig rettergang! Det er også et resultat av denne Onde ånd som øker antallet rovdyr i landet vårt, slik at selv bikkja til Raymond Johansen holdt på å bli ulvemat Østmarka i mars i år.

Vi kan avslutningsvis også tenke slik om denne saken der R Johansen hundser politiet:
Politiet sendes ikke sjelden inn i skarpe oppdrag uten elementære hjelpemidler, med livet som innsats…. Er det slike «ledere» som sender sine ansatte inn i skarpe oppdrag uten nødvendig utstyr og trening, samt forlanger at de skal utrede det umulige vi har i Norge? I så fall, for en «ledelse» - en slik en som skyver fotsoldatene foran seg og kommer smygende etter når det er trygt og ikke slik vi kan lese om andre steder i verden. Og når politiet vitterlig har hjulpet statsledelsen – går det noe tid og så er de (Ap) like frekke igjen mot nettopp dem som hjalp dem for 12 måneder siden, selv om politiet ikke var trenet godt for slikt et oppdrag. Israelske offiserer praktiserer «Follow me» ovenfor sine medsoldater, men på Utøya den 21. juni 2012 var tema Boikott av Israel!