Hva kirken og kvinner ikke forstår.

Hva kirken og kvinner ikke forstår

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.06.12

 

Er kirkens representanter så dumme, eller ligger det noe helt annet bak når de ikke forstår at de er minst like bundet med det nye Kirke/stat forliket som de har vært før. At de ble bundet, skyldes ikke Grunnloven, men deres egen mangel på trofasthet mot Ordet og mot til å tale Ordet i ånd og sannhet selv om det ville koste navn og rykte og kanskje bringe dem lidelse som lekfolket før fikk smake.

Nå får de det som Finn Jor skildrer slik og det blir enda mer slavekår:

 

”Friheten (til kirken) er dessuten begrenset ved det faktum at det fortsatt er staten og kommunen som finansierer kirken. Og det er en gammel regel at den som har pengene, har makten. Kirken er med andre ord fortsatt avhengig av det offentlige uten at noen kan spå om utviklingen på dette området. Staten – eller det sekulære Storting – kan endre bevilgningene når som helst. Men ikke bare det: Selv om kirken selv utnevner biskoper og proster, skal de paradoksalt nok fortsatt være statstjenestemenn. De er med andre ord like mye statens som kirkens tjenere. Juridisk sett forblir kirken dermed fortsatt statskirke, selv om båndene til en viss grad løsnes.”

Man kan kanskje ane at bakenfor ødeleggelsen av bekjennelsen og en viss kontroll over tilsettelser av proster og biskoper, pilegrimsvandringer og m.m. – på tross av det u-bibelske rotet de allerede har fått til – kan det ligge en tanke om at man skal gjenreise den gamle innflytelsen fra maktens ROM. Vi får vente og se!

 

Frihet til kvinner og barn? Men hvorfor kvinnene etter et langt feministopprør har skaffet seg kanskje noe mer likhet i jobb og lønn, mens likeverdet er sunket til skilsmisser og misbruk, og fostre drepes i titusentall. Man synes på vei tilbake til tiden før KRISTENRETTEN ble innført i Norge – altså tiden rundt år 800 e. Kr.

Da stod frillelivet sterkt og den sterkestes rett – mens kvinner og barn led. Nå står kvinnene frem på rekke og rad – sist avbildet foran Stortinget med preses Bygfuglien, Grande, Eriksen og flere til – og synes godt fornøyd med at Gr.l. endres, og altså KRISTENRETTEN av ”evangelisk – luthersk” merke er på vei ut. At de ikke ser seg litt tilbake i historien og ser at det var under den ”evangelisk-lutherske” RETT kvinner og barn ble løftet opp og ble tatt vare på. Den makten de har nå, er ikke bygd på sannhet – og den vil forvitre foran øynene deres til deres store forskrekkelse etter som kvinnesynet til de likestilte religioner og ideologier får makt og innflytelse. Øyvind Andersen sa da samfunnet hadde ført sin osmoseeffekt inn i Nord Europas største misjonsorg., NLM, at det ville bety slutten på NLM. Vi er på god vei.


Ei kjent feministforkjemper i USA våknet på sine eldre dager og sa at hvis man fortsatte klassekampen mot mannen og ville gjøre han til ”dørmatte”, kunne man være sikker på selv å havne under matta før eller senere. (etter minnet) Likevel fortsetter man dette vanviddet og tror det bringer frihet – istedet for å kjempe for kristenarven og den kristne familie som Bibelen omtaler med forbildet i Kristus og menigheten.

Fenomenene synes ikke ukjent i det norske folkedyp som eventyrverdenen omtaler slik: ”Dumme menn og troll til kjerringer”. Folkeeventyrene formidlet dype sannheter om livet på en humoristisk måte – slik at folk lo og hadde det gøy, mens sannhetene forholdsvis usensurert forsvant ned i sinnet og gjorde sin holdningsskapende virking. Det samme er med ”Gudbrand i Lia” som uansett hva dumme ting han gjorde – så syntes kona alt var gildt og godt – og resultatet ble helt godt i det hjemmet til slutt.

Men ser en åndelig på saken, må det nok forklares på den måten at man har forlatt en sann forståelse av Skriften, og andre åndsmakter som vil rane fra en sann frihet - er i ferd med å innta det norske hus. Ved et eller annet tidspunkt vil da et rått mannfolkstyrke igjen ta seg ytterligere til rette. Makten regjerer da og ikke lovene.