Hodet fram – laglig for hogg?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.03.12

 

Som en skrivende person gjennom mange år får en fra tid til annen hører at en ”stikker hodet fram” med påfølgende replikk om at en stiller seg langlig ”til for hugg” akkurat som en må akseptere og godta at når en deltar i det offentlige Norge, må en godta slikt. Men det behøver en da langt i fra i et sivilisert samfunn. At det forekommer i hedenske samfunn med det menneskesyn hvor dette uttrykker stammer fra, sier jo det meste om vår tid hvor man jammen ikke skal stikke ens kristenhode langt fram før man ”lukter kristenmanns blod” og hugger til!

 

Å stå lagelig til for hugg stammer nemlig fra Flatøyrboka, Islands høvding- og ættesoge og er det uttrykket som Torgeir Håvarsson brukte. Han kom en dag gående over Kvassfjell. Der møtte han en gjeter. Denne gjeteren hogg han ned. Da han kom ned i dalen blant folk ble dette spurt og man undret seg hvorfor han gjorde det. Han sa som sant var at han ikke hadde hatt noe imot mannen, men han kunne ikke dy seg, for mannen sto ”så lageleg til for hogg”.

 

Ofte har man inntrykk at samme hedenske mentalitet er temmelig utbredt i mediaverden og man tar like gjerne mannen – som ballen – når han står ”lageleg til for hugg”. Det spiller tydeligvis liten rolle at det samtidig går ut over saken – stor eller liten sak – den går fløyten sammen med mannen. Det underlige er at denne selvoppnevnte statsmakt – men egen selvoppnevnt ”dommer” har så lite sans for det samfunn som skapes og de selv og deres barn skal vokse oppi. De skaper jo et brutalt mobbesamfunn – og etter hvert får man ”u-år på menn”. (Håvamål)

Få fornuftige menn er villig til å ta kampen i det offentlige rom. Mange sier de har nok med ”hjemmet og jobben”, så får de som er dumme nok til det styre det offentlige. Ikke noe rart at organisasjoner og partier har større og større problemer med å få folk til å stille i styrer eller på listene. Er vi tjent med dette? Svaret burde være enkelt.