Helsedep. og Legeforening livsfarlig for folkestyret.

 
Helsedep. og Legeforening livsfarlig for folkestyret

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.03.12

 

I en rekke sammenhenger ser en at topp utdannede fagfolk – i liten eller ingen grad makter å sette faget sitt inn i de overordnede styringstanker som former nasjonen og fremtiden. Det synes som de har fått med seg noen skylapper som er farlige med en gang de beveger seg utenfor faget i store og viktige spørsmål for enkeltmenneske og nasjonen. Sannelig var bondevettet hos selvlærde folk som nasjonsbyggerne Ole G. Ueland til Jørgen Løvland m.m.f. mye mer fundamentale og vidtskuende. Deres syn var ”vidt og lang, ikke kort og trangt.” I min studietid ved Norges Landbrukshøyskole på Ås skrev jeg noen aforismer som sannelig Per H. Grue satte på trykk i Tuntreet. Et av dem lød. ”Evnen til selvstendig tenkning får en mer på tross av NLH enn ved hjelp av den”.

 

Nå dukker det opp igjen i striden om legenes sam-vits frihet. Sam-vit av å ha vett og vite sammen med. Hvem da? Overlatt til ideologiene, avguderiene, loven skrevet i hjertet, fagidiotiet, pasienten overkjører alt, mennesketanken alene m.m., eller vår gamle velprøvde RETTSKILDE i Gr.l.§ 2 ”evangelisk–luthersk” med sitt Gudgitte høyverdige menneskesyn? Menneskesynet fra Jerusalem og Bibelen med respekt for mennesket og sam-vitet er det helt grunnleggende for folkestyret.

Respekten for individet (av udelelig (undivided=udelt) med sine selvstendige vurderinger som avleveres i frie valg. Èn mann, èn stemme. Hvis mennesket bare er vel 70 % vann og litt humus ferdig formullet – er det ingen grunn til å respektere mennesket, dets samvit eller noe annet. Grunngiveren for dette menneskesyn forstod Nietzsche da han la grunnlaget for nasjonal-sosialismen: Når Gud er død, er allting tillatt. Og de tillot seg alt, enda industriell utryddelse av ”undermennesker”.  Det man ikke forstår i fagkretser, er at det som skapte det gode velordnede (rett frihet og orden) folkestyrte samfunn, nettopp var og er respekten for enkeltmennesket, dets frihet og samvit. Begynner man å tukle med den, skjer det noe dramatisk både med den enkelte lege, andre mennesker og til slutt hele folkestyret som styres av folk!

 

Leger som gir etter for dette, vil etter hvert bli mer og mer normløse. Om Departementet tror de kan overstyre dette med sine forskrifter, tar de skammelig feil. Masse av likegyldighet vil utvikle seg i det skjulte. Og verre og verre blir det når eldrebølgen kommer for fullt, legene svikter og Dep. forlanger at legene skal være med på «barmhjertighets»drap.

 

Etter krigen kom det ut en rekke bøker om menneskerettene som biskop Berggravs ”Staten og mennesket”, biskop Bo Giertz lille hefte m.fl. Den beste av dem var boken ”Kampen om menneskerettene” av Sigurd Opdahl – som AKF har gitt ut igjen. Biskop Fjellbu skriver i forordet: ”Millioner av mennesker har måttet sette livet til for at verden skulle bli reddet fra tyranni og overgrep mot samvittighetene.” Sigurd Opdahl er krystallklar når han allerede i innledningen skriver om utviklingen fra vikingen Torgeir Håvardson som så en gjeter som han bare hogg ned for ”han stod så laglig til for hogg” til tanken modnes fra ”at personligheten har et område som er ukrenkelig og som andre ikke har rett til å bestemme over. Etter hvert voks det fram en rekke retter som anses som hellige og som ingen har rett til å krenke, heller ikke statsmakten.

 

Hva forstår vi med menneskeretter? Det første menneske stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros og samvittighetsfrihet.” Så fulgte alle de andre retter etter. ”Vi kunne si at med menneskeretter forstår vi de friheter og retter overfor inngrep utenfra som til enhver tid anses nødvendig for at mennesket skal ha sitt fulle menneskeverd.”

Grundige tenkere som både kjenner den kulturelle historie og idéhistorien understreker alle at menneskeverdet og dermed folkestyret er primært sprunget av kristen rot. Det gjelder de nevnte og bl.a. også tidligere kulturredaktør i Aftenposten, Finn Jor, i boken ”Ideene som skapte Europa.” m.fl.

 

Om man ikke har forstått det før – så er tiden inne til å sette seg ned og lese disse standard-verkene, ruste seg til strid – ikke bare for legene, men i minst like stor grad for egen frihet og folkestyrets fremtid i Norge. Det legges nå opp til rettens undergang, så blir det kaos, deretter diktatur, sa grekerne.

Ikke nok med at raseringsverket av Grunnloven m.m. har pågått av totalitære krefter i over 30 år, men nå svinger myndighetene sverdet mot selve menneskeverdets og folkestyrets røtter: SAM-vitet til legen og dermed alle oss andre.

 

 

Etterord:

Herren selv sier hva Sannheten er om både et født og et ufødt liv og om Livet etter døden:
13
For du har skapt mine nyrer, du virket meg i min mors liv. 14 Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel. 15 Mine ben var ikke skjult for deg da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp*. 16 Da jeg bare var foster, så dine øyne meg, og i din bok blev de alle oppskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet. 17 Hvor vektige dine tanker er for meg, Gud, hvor store deres summer! 18 Vil jeg telle dem, så er de flere enn sand; jeg våkner op, og jeg er ennå hos deg. 19 Gud, gid du ville drepe den ugudelige, og I blodtørstige menn, vik fra meg - 20 de som nevner ditt navn til å fremme onde råd, som bruker det til løgn, dine fiender! 21 Skulle jeg ikke hate dem som hater deg, Herre, og avsky dem som reiser seg imot deg? 22 Jeg hater dem med et fullkomment hat; de er mine fiender. 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde tanker, 24 og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei! (Salme 139, 13-24)