Hedningene og Riket for Israel.

Hedningene og Riket for Israel

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.02.12

 

Mange har problemer med å plassere gjenreisningen av Israel og Fredsriket inn i dagens turbulente tilstander. Man skal aldri være for bastant når det gjelder profetiene, for det ikke gitt for vår nysgjerrighet, men for å styrke vår tro. Gud som skriver historien på forhånd sier at vi skal studere og kunne det profetiske ord for at vi skal skjønne det når det skjer og derved vite at Han har talt sant og få styrket vår tro.

Men når det er sagt, tror jeg godt vi kan lese det nedenforstående fra Apostelmøtet i Jerusalem. Det står i Ap.gj. kp. 15. Det taler om hvordan apostlene startet innhøstningen av hedningene – det vil si de ikke jødiske-folk – og hva Gud så vil gjøre:

 

”Da det nu blev et skarpt ordskifte, stod Peter op og sa til dem: Brødre! I vet at allerede for lenge siden gjorde Gud det valg iblandt eder at ved min munn skulde hedningene få høre evangeliets ord og komme til troen. 8 Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem vidnesbyrd, idet han gav dem likesom oss den Hellige Ånd, 9 og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter. 10 Hvorfor frister I da nu Gud ved å legge et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? 11 Men ved den Herre Jesu nåde tror vi at vi blir frelst, på samme måte som de. 12 Da tidde hele mengden, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte hvor store tegn og undergjerninger Gud hadde gjort blandt hedningene ved dem. 13 Og da de hadde holdt op å tale, tok Jakob til orde og sa: Brødre! Hør på mig:

 

14 Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. 15 Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet: 16 Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den, 17 forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør dette 18 som er kjent av ham fra evighet av.”

Gud utvalgte seg Abraham og førte det folket fram til denne dagen de var samlet – og p.g.a. jødenes forkastelse av Jesus – begynte Gud en innsamling av hedningene. Det er det Paulus taler om i Rom når ha taler om at jødenes frafall ble en velsignelse for verden, men hva vil da deres antagelse bli. Jo, som liv av døde – sier Paulus.

I Bibelen er nevnt to utdrivelser fra Jødeland og to tilbakekomster. Den siste er vi nå dypt inne i – hvor millionene nå strømmer tilbake til Israel. Gud finner dem og ”fiskerne” henter dem ut – og vil de ikke, driver ”jegerne” dem ut sier profeten.

Dette er det Jakob taler om når han sier: ”Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den, 17 forat alle andre mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør dette 18 som er kjent av ham fra evighet av.”

 

Det er Riket for Israel – Davids kongedømme som skal gjenreises. Hvorfor? Jo, for at alle andre mennesker skal søke Herren. Det skal m.a.o. bli en stor misjonstid over verden – med jødene som det store presteskap som nå er frelst, en rikdom for verden når de blir antatt. Det som nå skjer, er bare et forspill til dette – som nok kan bli harde tak ettersom satan dirigerer sine stormtropper for å smadre dette brohode for verdensmisjonens store tid. Men det skal ikke lykkes han eller de som lar seg lokke med i kampen mot Israel og Hans folk. La oss be for Israel og Norge. (2. Krønikerne 20)

Dette har Gud visst fra ”evighet av”!!

 

Les gjerne:

1.      Ap.gj.: 15,14 – Kornelius, Luk 21, 24 og Rom 4, 24

2.      Salme 2,8, Es 4,3-6 og 60,3

3.      Esek 36 – En hjord