Guds medskaperkrefter på avveier

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.10.12

Det eneste som på en sann og rett måte kan forklare oss og fri oss ut av ondskapens makt (satan og vårt hjerte) over livene våre – er kunnskapen fra Skriften og Den Hellige Ånds virke med Ordet i våre hjerter. Folket går under for de har ikke Gudskunnskap – og den dagen Fredsriket kommer, da dekker Gudskunnskapen jorden som vannet dekker havets bunn, sier Skriften. Dette vet den onde og ”verdens herrer i dette mørke” – derfor gjør de alt for å plukke fra oss Gudskunnskapen og knuse det landet vi fikk den fra.

 

La oss derfor undersøke hva Bibelen sier om det vidunderlige Herren sier om det første og grunnleggende riket-familien – Sin skapelse - og hva som er rett forståelse av det i en forvirret og ond tid på forholdet mann – kvinne som vi alle lever i på en eller annen måte og er så avgjørende viktig for foreldre og barn og det nasjonale riket.

 

Da må vi begynne med ekteskapet – det første riket - som dannet det første samfunn og menighet – og Gud overga mann og kvinne sin skaperkraft til å danne nye Gudsbilleder på jord. Tenk over det hvilke evner mennesket har fått av Gud til å skape nye mennesker. Neste gang du står med en baby i armene – så tenk grundig over hva barnet er fra det innerste DNA som styrer alt og hva livet er som ingen kan forklare.

Kommer dette ut av Guds vilje med våre liv, blir det ondt og stadig verre å være menneske, og det er det nok av krefter i vår tid som vil få det på avveier.