Guds ord står over Utsyn – om man var i tvil


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.11.12

Hadde det ikke vært mennesker som leser hva redaktør Espen Ottosen skriver ville vi forbigått saken i stillhet. Ottosen skriver i Utsyns leder i Nr 20 – 09.11.2012:
«Men det er da viktig å huske at idealet den gang var en stram regulering av alle samlivsspørsmål. Samboerskap var for eksempel forbudt for 50 år siden – på grunn av den såkalte Konkubine-paragrafen. Skal de som ønsker å forby homofilt samliv tenke helhetlig, bør de også be om forbud mot utroskap. For uskyldige mennesker blir i tydeligere grad rammet ved utroskap enn ved et ryddig samliv mellom to voksne av samme kjønn.»

Selvsagt er utroskap hor og en synd. Men, hva sier det om en persons Åndelig dømmekraft når vedkommende setter på trykk og sikkert mener det følgende: «…et ryddig samliv mellom to voksne av samme kjønn.»? Ryddig?

Vi skal la Guds Ord beskrive innholdet i Ottosens sammensetting av ord rundt ordet ryddig om homofili. Og legg merke til uthevingene gjort av undertegnede.

Guds ord sier i Romerbrevet 1:
24 «Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom,
25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.
26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvente den naturlige bruk til den unaturlige,
27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.
28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duger, så de gjorde det usømmelige:
29 fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list;
30 øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre,
31 uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige; 32 slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.»

Ordet ryddig kan ikke brukes i en slik sammenheng (og det er livsfarlig for tid og evighet), og viser bare hvor langt på natt vi er kommet.
«Du skal ikke drive hor» er et forbud mot utroskap og et påbud om hvilke rammer samlivet skal ha. En kristenfundert stat - en stat som hviler på naturretten skal selvsagt ha i sitt lovverk positive lover som verner om hele samfunnet og enkelt individet slik Gud mente det skulle være. At vi mennesker selv velger å bryte det meste av lover gjør ikke at det er lovene som har forfeilet, men de kristnes forkynnelse av Lov og Evangelium inn i samtiden.

Og et samfunn (en stat) som velger å leve i strid med naturretten vet ofte selv hva de lever i strid med, for "de skal være uten unnskyldning" sier Skriften (Romerbrevet 1, 20-21).

Etterord:
For den som skulle være det minste  i tvil om hvilken plass Bibelen har i Norges oppbygning og lovverk ber en om at artikkelen under leses med stor ettertanke:
Jesus fra Nasaret - jødenes konge - Les her en svært prinsipiell og klarttenkende Gjestekommentar av Johan I. Holm! Holm dokumenterer bl.a. at «Europas kristne kongedømmer av «Guds nåde" går tilbake til David og Salomo» og underbygger også at «vår statsforfatning forutsetter en kristen stat.»