”Gud er Gud for begge regimenter.

Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn”

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.05.12

 

Overskriften er løpeteksten som har sirkulert på toppen av nettsiden til Norges Kommentar Avis siden 2004.

 

Før det hadde vi allerede et seminar på Evjetun hvor lærer Arne Ljosland talte om ”Haugianerne og vekkelsesfolket i kamp” og manet til aktpågivenhet omkring hva som kunne skje med Gr.l. Senere sendte vi ut en rekke artikler om saken og intervjuer.


Flere og flere begynte å forstå alvoret og sluttet seg til kampen, men det ble for sent. Så langt synes slaget tapt med det fundamentale slaget 21. mai 2012 – som en rekke andre slag om lovgivning for det verdslige regiment og som vi er så avhengige av for å kunne leve et fredelig og godt liv med den RETTE FRIHET OG ORDEN, slik at de gode ”lovene kunne regjere, ikke menneskene” (M. Falsen) Slik at Ap.gj. kp. 17 om nasjonen kunne fullbyrdes – og myndighetene kunne arbeide etter Romerbrevet kp. 13 og ikke være til redsel for den gode gjerning, men for den onde, og vi kan fullføre misjonsbefalingen.

Alt dette er nedfelt i vår gode Grunnlov av 1814 – men er nå for det meste tapt. RETTSKILDENE blir nå ikke i de 10 bud og skaperordningen som skaper de rette rammer for livene våre, men en rekke likestilte avguder og ideologier (tankebygg). Den nye Gr.l.`s teksten til bl.a. § 2 - om kristen humanisme som ”forbliver” - er ikke sannhet. Humanisme har ikke tidligere stått i Grunnloven. Videre er det et klart brudd på Gr.l. § 112. En rekke andre feil og logiske brister kan påvises. Dette har vi skrevet masse om i Norges kommentar Avis – så det er bare å lese seg opp – hvis en forstår alvoret i det som er skjedd. Hvis ikke – så sov videre og la ”humla susa”. Du våkner nok en dag – men det kan bli en vond og dramatisk oppvåkning.

Vi har fått en rekke u-lover ”vi ikke kan leve med” - ”giftige urter på markens furer”. (Hoseas 10) Bladet LYS og Norges Kommentar Avis var også blant de aller første til å gi bred omtale av Finn Jors bok: ”Kong Harald Nei” i 2008.
 

Til de som har forstått alvoret, gjentar vi bare overskriften siden 2004: ”Gud er Gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovs-grunn”. Ps. Luthersk sa Martin Luther selv - hadde intet med Martin å gjøre – men læren! Og læren var en god evangelisk-luthersk RETTSKILDE for det gode liv for alle.” Be med oss over 2. Krønikerne 20.