Grunnloven den 21. mai 2012.

Grunnloven den 21. mai 2012

Intervju i Norge IDag med Jørgen Høgetveit, i AKF – april 2012

1. «Stortinget må 21. mai stemme ned forslaget om å kaste Jesus ut av den ene grunnlovsparagrafen etter den andre, fordi vi på denne måten kan miste Guds velsignelse over folk og land». Dette var hovedbudskapet til partileder Morten Selven i Kristent Samlingsparti da han nylig overleverte 13 000 underskrifter til Stortinget. Hvilken kommentar har du til dette?

Norges velprøvede og velfungerende RETTSKILDE fra Bibelen gjennom mer enn tusen år er det vanvidd å fjerne. Det er en hedensk ånd som nå vinner innpass i styringen av staten og samfunnet vårt. Det er tøv å si at man bare kaster ut Luther. Luthersk kristendom er bibelsk kristendom – det vet en hver som vet hva kristendom er. Å sette inn ”kristen humanisme” (Kristus og mennesket av humus) i stedet for ”evangelisk luthersk” er å blande ild og vann, og vil sende oss inn i en helt annen RETT som ikke er den rette frihet og orden som har brakt oss så stor velsignelse og la de gode rammene omkring liv og kristenliv og misjon.

2. «Fra nå og fram til stortingsbehandlingen av forslaget om å kaste Jesus ut av den ene grunnlovsparagrafen etter den andre, som vil finne sted 21. mai, gjennomføres det en landsomfattende bønneaksjon. Vi oppfordrer alle kristne i Norge om å bli med. »  Dette var hovedbudskapet til Morten Selven under hans tale på folkemøtet Oslo noen timer etter overleveringen av de 13 000 underskriftene. Hvordan mener du, slik som du ser det, at enkeltpersoner, grupper av kristne eller kristne menigheter her i landet kan gjennomføre en slik bønneaksjon fram til avstemningen i Stortinget 21. mai?

Meget godt forslag. Vi skal tro og vite at bønn flytter fjell og har hatt avgjørende betydning i Norges historie før. En det noe djevelen er redd så er det de troendes bønner om de så stiger opp fra Guds barn hjerter i et grisehus – sier Luther.  Jeg minner om utenriksminister Jørgen Løvlands ord til statsminister Michelsen ved feiringen av 1905 hvor Michelsen ville ta æren for fredsslutningen med Sverige i Karlstad. Da kom det fra Jørgen Løvland som kunne og trodde ”Sannhet til Gudfryktighet” (Erik Pontoppidan): ”Eg skal seia deg det farr, det var ikkje me karane i Karlstad, men dei truandeses bøner som redda Norge i 1905.” La oss be over Guds løfter i 2. Krønikerne 20.