Grimstadstyret og Gud signe fedrelandet.

Grimstad kommunestyre og Gud signe fedrelandet

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.02.12

 

I bygd og by henger det enda igjen en del gode skikker som minner om hvilket åndelig jordsmonn det norske samfunn og kultur er runnet av og fundert på. At andre åndsstrømninger som sosialisme (Ap og SV), muhammedanisme, humanisme (av humus) samt en god del bevisstløshet strømmer inn og truer med å slette det av kartet – er for så vidt ingen overraskelse. Det som overrasker, er at de og mange av oss, er så korttenkte at vi ikke skjønner at ved dette skjærer man av den greina som skapte disse gode nordiske samfunn som har ”Grunnlovens § 2 ”evangelisk-luthersk” som RETTSKILDE for styringen av det verdslige regiment som også et by- evt kommunestyre er en del av som rettstaten under fylkesting og Storting.

 

For flere år siden var jeg som tjenestemann innkalt til orienteringsmøte av Fylkesmann Sunde i Iveland kommune. Sunde åpnet med å si at all hans forvaltning skjedde på basis av Grunnloven. Endelig tenkte jeg – en mann som tenkte noe dypere og lengre enn nesa rekker og tomretorikken vanligvis går.

Med stigende undring ser jeg så hva ordfører i Grimstad m.fl. serverer som argumenter for å slette salmen av Blix av kommunestyrets åpnings agenda.

-          ”I dag passer det ikke i en åpning av et offentlig møte som et kommunstyre er, sa Ø. Haga. (V)

-          H. Antonsen – også fra V. - hevder at K. styret er ”byens øverste styre” og ”skal inkludere alle” Merkelig er det å høre så historieløse venstrefolk. Hadde Ole Gabriel Ueland, V.`s store grunnlegger fra ca. 1830 og former av Formannskapsloven - trasket forbi i dag på sin 6 dagers marsj fra litt bortenfor Vest-Agder til Stortinget – hadde han sikkert stukket innom og repetert for gutta at ”Bibel og Grunnlov var Norges to øyenstener” de skulle se med!

-          At ordføreren gir etter for disses overfladiskhet og snakker i samme baner i flg Fædrelandsvennen om ”Inkluderende i øverste felles styre i kommunen”- alle skal være i salen ved møtets start osv, er svakt. Han burde vel heller prosedert på den norske stats Gr.l. og forlangt at representantene var på plass og ikke drev med noe en oppfatter som opprør. Hva vil han nå gjøre om flertallet i kommunestyret vedtar at Blix skal avsynges og representantene fortsetter å forlate salen? Da burde vel veien være banet for disiplinærtiltak?

 

Skal ”hilse” så mye fra nabogarden til Høgetveit og vår første utenriksminister og statsminister Jørgen Løvland (V), Grunnlovens vokter og stortingspresident i 1914 - og si at dette liker han ikke! Han og gamle venstrefolk var glad i nynorsk-mannen Blix og Guds velsigning over land og folk som han også sluttet sin store tale med på Eidsvoll i 1914:

«Gud hev halde si hand yver Noreg i 100 aar. Gjøv anden fraa Eidsvollstinget altid maa vera livande i det norske folket! Me samlar oss i den gamle bøni: Gud signe fedralandet!»