Garanterer H og FrP mat i Norge de neste 10-år?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.11.12

 

Undertegnede er aldeles ikke noe tilhenger av Ap`s eller ”de rød-grønnes” politikk på en rekke områder, heller ikke landbrukspolitikken. Til det har det gått en vei med mat produsert på norske naturressurser og norske bønder i alle de år de har hatt makta. Dessuten er vi på vei til å få ødelagt norsk beitekultur i norsk utmark som er 97 % av landet. Og endelig har de sanert det meste av kornlagrene vi hadde for å sikre befolkingen mat og husdyrene kraftfôr om det skulle svikte fra utlandet av en eller flere grunner. Slik behandler man altså matsikkerheten for 5 millioner i et land med minst dyrka jord pr. hode, jord hvor hele 60 % bare kan brukes til gras, en selvforsyning på rundt 40 %, jordveier med et elendig klima og med en småbruksprofil som det ikke er noe å gjøre med.
Nå har man enda til stelt seg slik at grunnfjellet – mjølkeproduksjon – svikter kraftig. Uansett hvor effektivt norsk landbruk har blitt – er det ingen suksesshistorie m.h.p. det vi har et landbruk for: skaffe folket nok og riktig mat gjennom alle slags livssituasjoner. Mat har med sikkerhetspolitikk å gjøre – ikke handels-politikk og markeder. Sir Winston Churchill – stor tilhenger av frihandel – men ikke med det en trengte i krig.

 

Men når FrP signaliserer – og kanskje H følger - at de vil raskt bygge ned tollvernet, kutte ca 7 milliarder i statens ansvar, frata Tine og Nortura deres makt som markedsregulator, svekke Konsesjonslov og Odelslov ytterligere – selv om den gamle Odelslov fra Gulating 1350 etter Grunnloven er forbudt å fjerne - så skjønner de ikke hva som tjener det norske folks vel og fremtid. Med et Midtøsten på full fart inn i hendene på det Muslimske brorskap og storkrig, et Europa vaklende på kanten av depresjon og med sterkt økende natursammenbrudd over store deler av verden – er denne matpolitikken deres like virkelighetsfjern som Chamberlain i England i 1938 med ”Fred i vår tid.” Tidligere har vi hatt slike folk ved statsrattet i Norge med en statsminister Gunnar Knudsen før 1914: ”Den politiske himmel er skyfri”. Så smalt det. Noe lignende hadde vi i 1940 med statsminister Nygaardsvold.

Det norske folk ønsker norske bønder og norsk matproduksjon – altså en annen kurs en den de fleste partier og topp politikere kjører i dag. Men skal folket få det må landbruk og bøndene behandles med respekt og få den lønn som gjør at de kan drive. Da vil en rekke nedlagte bruk bli satt i drift igjen, som vi så det ved opptrappingsvedtaket etter 1970 og folket få større matsikkerhet for fremtiden.

Man snakker allerede om politikerforakt – men hva man vil mene om dere den dag det måtte skje som forskningsdirektøren i Bioforsk nylig uttalte – at vi kunne risikere å ”våkne opp til en blåmandag” for vi fikk ikke kjøpt mat selv om vi hadde penger. Hva slags uro og raseri som da griper folket har vi sett ute i verden for få år siden – og vi vil få se mer til det. Utsett ikke dere selv og vårt folk for noe lignende!