Tekstboks: Relatert sak:
Finnes det ikke rettferdighet?

 

Fra Hiroshima(1945) til Osirak(1981) til Iran(2012)?Av cand agric Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.03.12

Det blir mer og mer tydelig for folk flest at Israel igjen blir tvunget til å sitte i førersetet for å stoppe en potensiell verdenstyrann. Med sitt statsfundament trygt plantet ned i Bibelen (se 1. Mosebok 12, 3) vet israelerne at menneskets Ondskap ingen grenser har i denne verden. Samtidig sliter Israel med andre – såkalte – demokratiske nasjoner som vil vente og vente på at dialogen fører frem også med regimet i Iran.
For noen uker siden avlyste (offisielt: utsatte) Israel en større militær øvelse planlagt i april sammen med USA i Israel/Midtøsten, antagelig av den grunn at jødene var redde for at de skulle bli bundet opp slik at de selv ikke kunne ta ut Irans atomprogram om det blir nødvendig og en skal dessverre heller ikke se bort ifra at de så en viss risiko med å ha flere tusen soldater fra en annen nasjon plassert i selve Israel. Det siste er legitimt å tenke når en ser på historien også mht USAs svik mot Israel, slik vi bl.a. husker det fra 1956 under Sinaikrigen da det etter hukommelsen (fra boken «The Secret War Against the Jews. How western espionage betrayed the jewish people.» 1997 - Lofthus and Aarons) ble satt opp krigsskuekart med opplysninger hentet fra lyttepost på amerikansk flåte i Middelhavet ved Sinai. Der USA fanget opp jødiske bakkestyrkers radiokontakt i felt i krig med Egypt. Opplysningene ble så sent Kypros og systematisert og sendt videre til Kairo, kun 16 år etter Holocaust! Da jødene ble klar over hva som virkelig skjedde ble fly sendt på vingene og det amerikanske skipets antenner ble svidd av, uten at det fikk diplomatiske konsekvenser mht at USA protesterte.
Hvem kan egentlig jødene stole på? Eksempler fra de siste årene finnes også i hopetall og som underbygger at til syvende og sist må de stole på sin egen vurderingsevne og historiens Gud. Om historiens Gud ikke hadde funnes hadde jødene for lengst vært borte.

«Atombombens far» den jødiske – Oppenheimer (1904-1967) – bidro med avgjørende kunnskap til et våpen som i hendene på en fredselskende nasjon
ikke er noe problem. Problemet oppstår når nasjonen endrer karakter til å handle etter menneskets iboende Ondskap, da blir selvsagt også et slikt våpen et problem. I historien ser vi at den forferdelige smell i Hiroshima (6. august 1945) og Nagasaki (9. august 1945) ser ut til å ha spart millioner av menneskeliv, fordi Ondskapen var så grusom at den måtte møtes med makt som den forsto.
For den som ikke tror dette stoppet videre fremrykking av grusomheter kan de jo tenke på at Japans barbari var fullt på høyde med Tysklands. bl.a. i Harbin i Mansjuria (Japan inn der i 1931) satt den onde lege og general Shiro Ishii i Unit 731 og utviklet et enormt anlegg for produksjon av biologiske og kjemiske våpen som delvis også ble brukt mot kineserne. Søk opp
Unit 731 (i Google) – så ser du hva de drev på med. Det var ondskap etablert med 150 bygninger på 6 kvadratkilometer! For den som enda ikke tror det kan de se denne korte videosnutten: Shiro Ishii and Unit 731. Og for den som fortsatt tror på det gode i mennesket basert på humanismen og det opplyste mennesket, kan jo klikke seg inn på artikkelen Finnes det ikke rettferdighet?

I Irak ligger Osiris – der lå en atomreaktor med navn Osirak (oppkalt etter den egyptiske Dødens gud Osiris, dvs Osiris + Irak = Osirak) som Israel alene bombet 7. juni 1981 (operasjon Opera) – etter at verdens ledere hadde ventet og ventet…med en avgjørelse mot Saddam Hussein. Det var en massiv fordømmelse offisielt verden over etter angrepet som ødela reaktoren (men skadet ikke brenselet så det ble ingen stråleskader), men uoffisielt var takken stor til Israel verden over. (Søk opp: ”Raid on the reactor” på Google – 44 minutters film om operasjonen).
Operasjon Opera ble initiert av Menachem Begin, som også hadde selvopplevd fangenskap i arbeidsleir i Sibir 1940–41 og beskrev dette oppholdet i boken «Hvite netter». Begin kjente altså andre diktaturstater ut og inn, samtidig som han hadde kjempet i en årrekke mot nazisympatisører i Midtøsten! (se neste avsnitt)

I 2012 bedriver verden og kjører dialog med en ny kommende atommakt, Iran, slik at Iran får nok tid på seg til å utvikle seg til en atommakt med det klare mål å utslette Staten Israel først og så de andre nasjoner som ikke ligger under Islams hus per i dag, dermed befinner også de andre nasjoner seg i krigens hus i følge Islamsk tro. Og hatet mot jødene er i samme ånd som Adolf Hitlers eller for så vidt Stormuftien av Jerusalem (som aktivt samarbeidet med nazi Tyskland og det fasistiske Italia samt vervet muslimer til Waffen-SS) var besatt av før og under 2. verdenskrig. Derfor er selvsagt jødehat på norsk jord like alvorlig som om det befinner seg på Iransk jord. Det kostet og koster jødene dyrt, men også andre nasjoner led store tap under 2. verdenskrig fordi de ikke hadde tatt et endelige oppgjør med humanismens ånd – den totalitære Ondskap i form av kommunisme/nasjonal-sosialisme/nazisme/fascisme etc. Japaneren Shiro Ishii var ikke alene som sin ideologi – den ble også dyrket i Tyskland, Russland m.fl. nasjoner og dets ideologiske rot var og er den samme. Hedenskapet henger sammen som vann over hele kloden – det tolerer aldri at mennesker ikke er likt tenkende dem selv dvs den rene meningsterror og med sin ideologi dypt plantet i Ondskapen selv og fjernet fra alt som heter Naturretten fundert i Bibelen. Man dyrker skapningen frem for Skaperen og menneskedyrking skaper krig og elendighet! (se Romerbrevet 1)

Flere kan nok enes nå i at det er mer sannsynlig en u-sannsynlig at verden også nærmer seg mer avgjørende epoker i verdenshistorien – en tenker da på både Gog-krigen og opprettelsen av Tusenårsriket der Herren Selv, bokstavelig talt, vil ta sete i Jerusalem og styre verden i 1 000 år med rett og rettferdighet (se bl.a. Mika 4). Men inntil da bør også vårt land delta med sine bidrag på den rettferdige siden av striden og slutte med sin dialog med noe av den verste Ondskap vi kjenner i dag. Det jødene ikke har råd til, slik ikke vesten ellers heller har det, er og ikke tro Ondskapen på dens løfte om utslettelse av Israel og andre lignende statssystemer.