En Gave til Larviks befolkning!


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.11.12

Den tredje verset i «Glade jul…» lyder slik:
Salig fred, himmelsk fred / toner julenatt her ned. / Engler bringer til store og små / bud om ham som i krybben lå.
/ |: Fryd deg hver sjel han har frelst! :|

Sent åpne butikker, men nok spesielt søndagsåpne butikker, skader vårt omdømme og praktiske liv, fordi:
Virkedagsåpne butikker og helligdagsfred er idealer som tjener alle til gode. Derfor er helligdagsfred også nedfelt i Lov.

Så kommer i tillegg en del momenter som selvsagt også ligger til grunn for Loven:
De butikk ansatte trenger å slippe presset for å gå på jobb uka rundt.
De ansatte trenger selvsagt normale arbeidsforhold også i julemåneden.
Familier flest trenger å lære seg at handel kan forgå i normal åpningstid – det man
ikke klarer å handle frem til den økte åpningstiden nå til kl 22:00 (!) på Meny på Nordbyen,
viser kanskje en svært dårlig planlegging og at livet ellers i uka bør tas tak i og settes på skinner igjen!?
Søndagsåpne butikker vitner om en kommune som har havnet over på banehalvdelen til pengeveldet, mammons makt har overtatt.
Og vi mennesker, springende rundt med våre Master- og Visa kort, er faktisk Skapt inn i en 7 dagers uke – der vi trenger hvilen – slik ville Herren det.

Kanskje Larviks befolkning kunne få hjelp til å feire jul igjen med senket puls og kanskje en litt fyldigere lommebok og synge med salmedikter Brorson:
Mitt hjerte alltid vanker / i Jesu føderom, / der samles mine tanker / som i sin hovedsum. / Der er min lengsel hjemme, / der har min tro sin skatt; / jeg kan deg aldri glemme, / velsignet julenatt!.