EU – nekter Norge matsikkerhet!


Av siv.agr. Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.09.12

Aftenposten Nett skriver 20.09.2012: ”Skuffet over norsk tolløkning. EUs ambassadør til Norge truer med handelskrig, men utenriksminister Jonas Gahr Støre frykter ikke mottiltak. EU ser alvorlig på Regjeringens forslag om å øke tollen på ost og kjøtt. - Det var en overraskelse å lese om dette i avisen. Jeg er skuffet. Dette er et klart brudd på intensjonen i avtalen som trådte i kraft i januar i år, sier EUs ambassadør til Norge, János Herman.”

FrP og EU synes å ligge på samme kollisjonskurs med norsk matsikkerhet og jordbruk! Beredskapen minner farlig om det general Dietel sa om norsk forsvar i 1940: Norge er fra naturens side 90 % selvforsvart, og de 10 % de trenger har de stort sett lagt ned. Beredskapen omkring Utøya og Regjeringsbygget taler igjen om beredskapen Ap. ofrer seg og sine og folket. Forsvaret synes å gå samme veien, og matsikkerheten på ca 40 %  vitner om at vi snart kan oppleve en ”blåmandag” som direktøren på Bioforsk på Ås uttalte det nylig. Han hevdet - med rette – at jordvern og matproduksjon - hørte hjemme under nasjonal sikkerhetspolitikk, sa han. Man var langt fra sikker på å få kjøpt mat selv om en hadde penger.

Nylig gikk Siv Jensen ut på Seljorddagene og sa at norsk landbruk måtte dereguleres og mer eller mindre prisgis markedskreftene og fri konkurranse med Europa. Hun uttalte videre at fiskeriene var blitt avregulert og hadde greidd seg mye bedre. Mon det? Å omgjøre ”fritt hav” for hele det norske folk og legge det under kvotesalg, kan knapt kalles ”fri konkurranse”. Da det ble gjort for en god del år siden, stod det en kronikk i Nationen som het noe sånt som ”Årtusenets tyveri”. Dessuten er fiskeriene noe helt annet enn landbruk som er totalt areal og klimaavhengig. Norge er et småbruksland – uansett hvor mye man ønsker det til å være et område for stordriftens fordeler. Stordrifta i dag er langt på vei miljøødeleggende og produserer med røde tall.
Videre er 60 % av Norges arealer ikke egnet til annet enn grasproduksjon på et av verdens nordligste jordbruk med en helt annen produksjonsevne enn i varmere strøk. Så har man store beitevidder i utmarka som skaffer oss ca 13 % av det beste kjøttet vårt, men som en overlater mer og mer til rovdyrene, og bøndene gir opp i stigende tempo også der. Bondestanden er på vei fra flere hundre tusen som reddet oss i siste verdens krig til 40 000 i dag med mye nedslitt utstyr og svært avhengig av import av reservedeler og fòr m.m. Kornsiloene er mer eller mindre borte.

Nå er EU ute med det samme sludder med ren markeds- og pengetenkning – og midt i en verden i oppløsning – uten den minste tenkning om beredskap om matsikkerhet for det norske folk i tilfelle økonomisk sammenbrudd, krig eller flere og større naturkatastrofer.

I norsk matmarked er det store pengesummer i omløp, men de havner stort sett i lommene på 4 store kjedeeiere, mens sliterne som produserer maten, får omtrent det samme for eks. kjøttet som for 15-20 år siden. Jeg tok dette opp med Lilletun på et stort møte i Setesdal for mange år siden. Han mente det måtte en ”trustlovgivning” til, men selvsagt skjedde ingen ting. Det synes ikke å være fnugg av evne eller vilje til å forstå helhet og sammenheng og behovet for den beredskap Norge trenger og som skal sikre folket. Forrige gang Ap`s Nygaardsvold m.fl. hadde sviktet folket totalt – våget han nesten ikke å komme tilbake til Norge fordi han risikerte riksrett. Hva risikerer disse ansvarsløse politikerne i dag?