Tekstboks: Relaterte saker:
Til døden skiller dere ad... og gjengifte?
Om Det Norske Bibelselskaps nye bibeloversettelse – Bibel2011.
Skriften og DELK

 

DELK på glatte steder
- Gunnar Johnstad leder an

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.12.12


Skulle man bruke tid på stoffet under? Jo ut i fra at behovet for det er der så lengde det heter nådetid. Men det skal ikke stikkes under en stol at vekkelsesånden har trange kår i Norge i dag. DELK som omtales under har gjort mye godt skolearbeid bla helt fra slutten av 18hundre tallet,
desto mer dramatisk oppleves det da nå at de av sine ledere loses inn på den brede vei.

Det har ligget et påbegynt dokument på min pc i noen mnd med den korte tittel DELK. I det dokument var innlimt et oppslag om DELKs ny-vending for nå å ta i mot Bibel2011, nemlig oppslaget fra Vårt Land 06.06.12 «Skroter «protestbibel» – tar i bruk ny oversettelse». 1988 oversettelsen er altså skrotet fra offisielt DELK hold, 1988 oversettelsen som var en reaksjon på det idiomatiske makkverket fra 1978. Og nå er det altså kommet en Bibel2011 som vi har lest mye dramatisk galt om som du kan se litt på her: Om Det Norske Bibelselskaps nye bibeloversettelse – Bibel2011. Og her: Skriften og DELK

I sammen med en generell utglidning i DELK så tror jeg mye av årsaken til at de har tatt i mot Bibel2011 ligger i at en av deres egne Gunnar Johnstad (DELK Bergen, der Johnstad også er eldste) har vært den mest sentrale teologen i Bibel2011, der han satt som teologisk hovedkonsulent i 12 år. For å unngå bråk så legger de mindre vekt på hva Guds Ord sier om saken en anbefalingen fra Johnstad. Dette går fra galt til verre, slik en ser dokumentert i Salme 73 «på glatte steder».

Tilsynsmann Rolf Ekenes underbygger langt på vei mitt poeng over mht Johnstads deltagelse i DELK:
«Det har ikke vært uten betydning at en av Bibelselskapets sentrale oversetterne, Gunnar Johnstad, også sitter i vårt hovedstyre.» (Vårt Land 06.06.12) Johnstad sitter altså i DELKs hovedstyre, men Ekenes nevner også at DELK nå snur pga  forhold som  at Bibel2011 skal være godt mottatt i bredden av kristenfolket, men også at det har vært en sak de har brukt god tid på pga at saken ikke er liten. Men så er det heller ikke konsensus i DELK landet over – derfor er man nok tvunget til å åpne opp for en viss frihet der en menighet ønsker å beholde 1988 oversettelsen. La oss be om at det blir de fleste menigheter.


Så er det slik at denne hovedkonsulent for Bibel2011 på klare steder i Skriften avviker fra Skriftens Selsvitnesbyrd! Kikker du på artikkelen  
Til døden skiller dere ad... og gjengifte? vil du se dokumentert et syn på hor fra Johnstad som Bibelen forbyr i klare ordelag. Johnstad uttaler (i Underveis Nr 3-2011, side 18-21 - et intervju som starter bra) om menighetstukt mht gjengifte: «- Men, legger Johnstad til – dette er ikke noe som kan kreves, eller påtvinges i form av menighetens kirketukt. Det er for mange tøft å leve. Dette er noe den enkelte må avgjøre, for Guds ansikt.» Altså åpnes det for at surdeigen (de gjengiftes handling) forblir en del av menigheten uten at de må gå i seg selv etter advarsler basert på Guds Ord.


03.12.12 skriver Steinar Handeland under tittelen «Er kirken det nye Israel?» følgende:
«Svaret er NEI på spørsmålet fra hele bedehusfolket og alle bibeltroende i Norge som elsker Jesus og Bibelen! Utrolig lesning i Fast Grunn nr 1 2013, redaksjonen avsluttet 25. okt. 2012.» Og videre skriver Handeland:
««Gunnar Johnstad skriver i artikkelen: ”Er kirken det nye Israel”? fra s. 337 om Israel og erstatningsteologien, om løftene tilhører bare de kristne og ikke Israel. Med et lite forbehold svarer han ”JA” på det, ut fra hvem som er den
rette jøde?»

DELK brukte flittig i sin tid et kildeskrift som heter Bibelen, nå er en ny generasjon på plass og forfekter både gjengifte, erstatningsteologi, dansen er på vei inn på DELK skolene og likeså den larmende og eggende musikk som Bibelen advarer mot. De nye generasjoner fylles opp med «stener for brød». Hva er det som er så nytt, friskt og godt med alt dette? Dette er ikke nytt - det er jo kun dette Djevelen av HELE sitt hjerte ønsker oss mennesker og til alle tider har jobbet dag og natt for å lykkes i! Med:
Gjengifte: der hor i våre hjem og menigheter gleder Den Onde
Erstatningsteologi: der Guds folk Israel omtalt i gjennom hele Bibelen skal bort fra tanke og sinn og dermed Jesu gjenkomst konkret til Landet Israel
Dansen/larm/eggende musikk: som egger til urenhet der renhet skulle råde mellom de ulike kjønn

Det er mulig at DELK kan ha benyttet seg av noen menneskebud opp i gjennom sin historie som har falt den nye generasjon tungt for brystet, men nå havner de i så fall i den andre grøften og en vil anta av det en vet, at den grøften er det bare vekkelsens ånd som kan løfte dem opp i fra igjen.

Vil det igjen være fotfolket som må fortsette kampen, mens den mer akademiske elite ved våre akademier støtter opp om the establishment?

Asaf i Salme 73 sa det slik:
23 Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.
24 Du leder mig ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet.
25 Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden.
26 Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig.
27 For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne; du utrydder hver den som faller fra deg i hor*.
28 Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.