Chaundrys toleranse?Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.10.12

 

Rahman, sønnen til Stortingets 4. visepresident Akhtar Chaudhry (SV) skriver i Aftenposten (4.10.12) følgende:

"Jeg har vokst opp med tanken om toleranse, og tanken om at alle mennesker er like mye verdt. I mitt miljø, i moskeen min, og på fotballbanen min, har vi aldri sett på det jødiske barnet som en raring, eller muslimhater." Rahman skriver dette som en reaksjon på at Abid Raja (V) skrev en kronikk i Aftenposten om at i en del pakistanske miljøer kommer rasismen inn med morsmelken.

 

Men hva slags holdninger har så Rahman vokst opp med?

 

"Stortingets 4. visepresident Akhtar Chaudhry (SV) er kjent for å ha bedt om å få bli med skipskonvoien til Gaza (Freedom Flotilla 2) i slutten av mai 2011. Den ble det ikke noe av, visstnok pga tekniske problemer, men vi kjenner godt til hvem som bl.a. sto som arrangør: Den tyrkiske International Humanitarian Aid Organization (IHH) og Hamas. IHH var også blant arrangørene i 2010 flotiljen. Det er dokumentert at det bl.a. fra Freedom Flotilla 1 (mai 2010) ble ropt: - Blant nødhjelpsaktivistene fra 49 land var det en gruppe islamister på skipet Mavi Marmara som henviste til Muhammeds massakre på jøder, med å rope. «Khaibar, Khaibar, o jøder! Muhammeds hær vil vende tilbake!» Muhammeds ord gjorde ende på jødene den gang." (Kilde: www.kommentar-Avisa.no)

 

Så spørs det om ikke Abid Rajas kronikk i Aftenposten har pirket borti noen ideologisk betingete holdninger som bør dybdeanalyseres helt opp til grunnholdningene når dagens lys?

Et viktig poeng i så måte er å starte med å definere hva ordet toleranse har av meningsinnhold – det har vist seg igjen og igjen at ulike religioner har forskjellige betydninger av tilsynelatende samme ordet.
Et eksempel på slike forskjeller er at noen oversetter Allah med Gud, mens andre oversetter Allah med gud – altså en helt avgjørende forskjell!

Abid Raja omtaler i kronikken demoner og nevner at han jobber med å bli kvitt sine. Og han omtaler dem som en indre stemme slik: «Har du hatt en indre stemme i 18 år som er innprentet med å hate «vestlige verdier» kan man ikke uten videre vende den stemmen ryggen.» Dette er interessant i fra den synsvinkel at Allah benevnes av flere kilder som en av flere demoner (guddom, ånd).

 

Og leser vi Paulus' første brev til Timoteus kapittel 4, vers 1: «Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære.»

 

Det vel ikke uten grunn at de arabiske skrifttegnene for Allah er stilisert i Irans riksvåpen fra 1980? Legg merke til hva slags demoniske krefter som der er i ferd med å skape grobunn for noen av de siste sener på verdensveven.

 

Og Guds Navn er JEG ER