Bonde- og saueterrorisme?

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit i, www.Kommentar-Avisa.no – 20.08.12

(tidligere jordbrukssjef i Nedre Setesdal)

 

For nte gang lusker flere ulver rundt på Agder hvor den etter vedtak ikke skal være. I Åmli slaktet den for få år siden 320 lam og 70 søyer – og nå er det på gang igjen.

Hundene har båndtvang, men ikke den langt farligere gråbein. 1. amanuensis Ivar Mysterud som vi samarbeidet nært med i Dødspeileundersøkelsene i Hornnes Vesthei sa: - Vi kan kanskje leve med noe bjørn, gaupe og ørn, men når ulven kommer – blir det alvor.


Fylkesmennenes folk ivrer på seminarer for å få opp saueholdet, både fordi det utgjør en stor og viktig produksjon av økokjøtt, god utnyttelse av viktige utmarksressurser, samt holder landskapet åpent og med mindre muligheter for plagsom flått.

Likevel lar man denne lystmorderen springe fritt rundt på Ager med massedrap av sau og annet matvilt – samt ødelegger livsmiljøet for folk som enda våger å bo ute i periferien på gardene. Helge Fossen er snart en av de siste i hele Hornnes Vesthei – men blir møtt med uhyre lite empati og forståelse. Fædrelandsvennen gjorde en god jobb ved å gi det førstesiden 17.8.12.


Men når Fylkesmannen operer med noe så håpløst som ”fellingstillatelse” for ulv som ikke skal være på Agder – i stedet for å gi grønt lys for alle som har avlagt jegerprøve til å felle den – da virker det som en driver et merkelig dobbeltspill
. Ulven traver fort 6 – 8 mil i døgnet – og når endelig det autoriserte jaktlaget er på plass, er selvsagt ulven over alle heier. Sporsnø er det ikke nå – og ulvesporene for en sporhund er vasket bort av regnet. Da er det selvsagt håpløs jakt – ja den rene komedie. La de som bor i området og har avlagt jegerprøven, få fri jakt hele året – så viser en at en har respekt for bondestanden og mener det en sier om økt saueproduksjon på Agder. Hvis ikke trekker de siste sauebønder den klare slutning at de er ikke ønsket og legger ned denne ulønnsomme belastning med alle de konsekvenser det fører med seg i et gjengrodd Agder og en sulten verden.
Det synes dessverre å utvikle seg slik en tidligere ordfører sa på Landbrukets dag på Evje. ”Dei skjønar ikkje før dei svelt.”  Jeg skjønner mer og mer hvorfor formannen i Naturresursmeldingen som ble levert statsminister Borten den dag han gikk av – ikke ønsker ære for den. Borten og Haugeland ville ha et Naturresursdepartement – for det kunne bli ”skjebnesvangert” for et folk ikke å ha oversikt over ressursene som skulle produsere mat, råstoffer og miljø. Men Bratteli gjorde det om til et Miljøverndep. som stort sett har et enøyd biologifokus, mens det burde være ”Protect and produce” – VERN og PRODUSER.