Bibelsk RettskildeIntervju med Jørgen Høgetveit, i AKF – Intervjuet av Svein Villy Sandnes – mars 2012


1. Tidligere KrF-leder Dagfinn Høybråten åpner for et samarbeid med Arbeiderpartiet i stedet for de borgerlige partiene. Hva er din kommentar til dette?
Meget uklokt av Høybråten. Mitt råd er at først må de rydde opp i eget hus så de kommer inn på trygg ”evangelisk-luthersk” RETTSGRUNN igjen med bibelsk rettskilde som er Grunnlovens basis. De bør holde seg langt unna farlige ideologier. Sosialismen er ille, men høyresida har farlige feilskjær i etiske og nasjonale saker, dog har de hatt mer sans for frihet.


2. Er det klokt for KrF å gå inn i et samarbeid med de rødgrønne partiene, når man vet at disse gjennom sin avkristningspolitikk har kastet Jesus ut av barnehage, skole, ekteskap og grunnlov?
Ap, og i høyere grad SV viser hva sosialismen fører til. De har vært spydspissen i fjerning av kristendommen, raseringen av familien, fosterdrapet, overtagelse av barna og deres oppdragelse m.m.  Ap har hatt dette i sin politikk siden 30-årene – så det ligger klart i deres ideologi. Olav Valen-Sendstads råd er å holde sitt hjerte og tanke langt borte fra MOSKVAS og ROMS veier! Den anglo-amerikanske verden og Norden hører til i protestantenes rike fra Luther i WORMS.


3. Hva med et samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet? Bør KrF for å inngå i et slikt samarbeid og kreve samvittighetsfrihet, blant annet for leger?
Samarbeid og kompromisser skal man være forsiktig med i alle retninger. Det er sannheten som setter fri. Bygg opp igjen KrF og stå alene på Tinget i en fast opposisjon bygd på de 10 bud og skaperordningen som RETTSKILDE. Få fram folk som forankrer sakene skikkelig i bibelsk RETTS-tenkning, målbærer og svinger ”sverdet” med kraft. Støtt så fra sak til sak. Det vil vinne tillit i kristenfolket. Det er SANNHETEN som gir FRIHET og FRED. Da kan en regne med at Gud strider for oss og velsigner. De fleste partiene i dag blir mer og mer totalitære i sitt vesen. Sam-vits-tvang er et alvorlig faresignal for folkestyret.