Tekstboks: Relatert stoff:
Hvem styrer historien?

 

Behold Jesus i Grunnloven


Intervju med AKFs sekretær Jørgen Høgetveit av Svein Villy Sandnes Norge I dag – januar 2012


1. Hvordan ser du på Underskriftsaksjonen for å beholde Jesus i Grunnloven?
Alle ytringer mot ødeleggelsen av Gr.l. er av det gode. Problemet er at politikerne ikke hører på folket lenger, enda de er valgt av og skal representere den makt folket har gitt dem. De prater om ”religionsfrihet” og for avvikling av Gr.l. § 2. Det de ikke har forstått, er at Gr.l. § 2 er frihet. Det er kun de foreldre som ”bekjenner seg til den evangelisk-lutherske religion” og døper barna sine (godt 80 %), som er forpliktet til å oppdra dem i denne tro. De andre er fri til å følge sin tro. Gr.l. § 2 bestemmer også at dette er RETTSKILDEN for Norge – altså de 10 bud – lovens to tavler. Retten i Norge skal ikke være hentet fra muslimenes sharia, buddhisme, sosialisme eller andre – ismer, men de mosaiske lover og skaperordning som er sanne og har gitt denne nasjonen bærekraft. Dette kunne godt vært bedre understreket i oppropet.


2. De som står bak aksjonen mener at det som nå skjer med paragraf 2 i Grunnloven - i prinsippet er det samme som skjer med bekjennelsesparagrafen i Kristelig Folkeparti. Hvordan ser du på denne argumentasjonen?
Dette er en helt riktig observasjon. Det samme skjedde med Skoleloven i statsråd Helge Sivertsens tid, da man fikk inn ”kristendom og humanisme”, Kristus og human (humus av jord) som selvsagt er som ild og vann. En rettslærd som prof. Andenes, uttrykte det slik så vidt jeg husker: - at nå har vi forlatt den mosaiske grunn for lovgivningen. Det ser vi jammen både i lovgivning og livspraksis. Folkesynder blir til u-lover. Det er u-lover som øydar landet. Det stikk motsatte av hva nasjonsbyggeren O. G. Ueland sa: Bibel og Grunnlov er Norges to øyenstener.