Alene?


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.09.12

 

USA skal tydelig ha sagt fra at om Israel angriper Iran gjør de det alene. Med rene ord skal general Martin Dempsey ha sagt at "Jeg ønsker ikke å medvirke" hvis Israel angriper Iran. Dempsey talte på vegne av den amerikanske administrasjonen under Barak Hussein Muhammed Obama. (Kilde: http://www.debka.com/article/22322/Top-US-soldier-“I-don’t-want-to-be-complicit”-if-Israel-attacks-Iran)

Men, så var aldri jødene alene når alle rundt de syntes det så ut som at de nettopp var det. Historien er full av situasjoner der Israel var satt «sjakk matt» - og altså tilsynelatende var alene. Men de kom seg over Rødehavet som ett folk. Og Egypt krevde for få år siden igjen gullet Israels folket fikk med seg når de reiste fra Farao etter den siste av de ti landeplager. De reiste seg fra Holocaust, de gjennomlevde krig etter krig fra 1948. Gud var med dem og stred i deres sted da hendene ble slappe. Og fienden så ofte flere jødiske stridsmenn på slagmarken en det reelt var - en det altså var stridsmenn av kjøtt og blod - jødene fikk hjelp av engler og Gud selv ved flere anledninger. Og fienden fikk med selvsyn altså se det og vitnet om dette senere.
Så vær så god til Iran og Vestens svikefulle adferd - de skal virkelig få seg en opplevelse om de igjen rører ved Guds øyensten. Det vil bli vanskelige tider, men den som er på parti med Gud selv er aldri i mindretall. Det bør også den norske regjering huske på - de bør nå sende en tydelig støtteerklæring til Israel om at det norske folk setter pris på den innsats Israel gjorde i 1981 når de bombet atomreaktoren i Irak - Osirak - og med

tydelig adresse til at Israel bør faglig vurdere det igjen. Det er et problem for Israel med slike naboer, men det er et like stort problem for Vesten og for dem som bor under slike regimer.
Alene? Nei!