Akhtar Chaudry, terrorisme og PST?


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.01.12

Som en umiddelbar kommentar til gårsdagens avgang av PST sjefen kan en tenke på følgende:
Akhtar Chaudhry fra Stortingets presidentskap spør et spørsmål (om norsk samarbeid mht etterretning inn i Pakistan) til PST sjefen, et spørsmål noe utenfor tema for gårsdagens åpne høring i Stortinget om 22. juli terroren. Man sier at PST sjefens svar på spørsmålet og dermed forsnakkelse førte til hennes avgang… Og VGs journalist fremstår nærmest som en helt i mediene fordi han tok tak i forsnakkelsen…og fikk den «opp i lyset»… En kan jo spørre seg om situasjonen rundt denne høringen ble vurdert som så stressende for PST sjefen at hun nettopp kunne forsnakke seg… Uansett jobber - i de store linjer - nå et nesten samlet pressekorps (i et ikke uttalt samarbeid med politikere og byråkrater?) stikk motsatt av hva som bør være interessant for den norske befolkning, som jeg skal begrunne slik:

Stortingets 4. visepresident Akhtar Chaudhry (SV) er kjent for å ha bedt om å få bli med skipskonvoien til Gaza (Freedom Flotilla 2) i slutten av mai 2011. Den ble det ikke noe av, visstnok pga tekniske problemer, men vi kjenner godt til hvem som bl.a. sto som arrangør: Den tyrkiske International Humanitarian Aid Organization (IHH) og Hamas. IHH var også blant arrangørene i 2010 flotiljen. Det er dokumentert at det bl.a. fra Freedom Flotilla 1 (mai 2010) ble ropt: - Blant nødhjelpsaktivistene fra 49 land var det en gruppe islamister på skipet Mavi Marmara som henviste til Muhammeds massakre på jøder, med å rope. «Khaibar, Khaibar, o jøder! Muhammeds hær vil vende tilbake!» Muhammeds ord gjorde ende på jødene den gang.
Bilder og filmer fra sammenstøtet under Freedom Flotilla 1 – der jødene i Internasjonalt farvann – tok et forebyggende angrep i selvforsvar (dette er også dokumenter at var i tråd med internasjonal lov) – viser noe helt annet en fredelige nødhjelpsaktivister på vei til Gaza – kamptrente aktivister med både kniver, jernstenger, steinslynger (slike som drepte Goliat!) og gode kunnskaper i nærstrid var om bord. FN omtaler kampgruppen som en den harde kjerne.

Etter først å ha sulteforet PST på ressurser og penger i mange år, samt etablert et regime i den norske stat som tidligere statsråd Kristiansen omtalte slik: «Vi er kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå er blitt garantister for vår sikkerhet." – jobbes det nå fra arena til arena med å destabilisere viktige nasjonale institusjoner.

Så kan en spørre seg om hva som skjer? Hvor stiller presidentskapet i det hele et slikt spørsmål i en åpen høring om 22. juli terroren? Hva var hensikten?

Hvorfor tar ikke Stortingspresidenten, Statsminister, forsvarsminister m.fl. sin hatt og går. Den 22. juli sitter de med ansvar for at Stortinget ikke kan skjøtte sitt sikkerhetsbehov på over 3 timer (!), Jens Stoltenberg får ikke skjøttet sitt sikkerhetsbehov (før etter ca 3 timer!) og deltagerne på Utøya får ikke den helikopterbistand de trenger etter at landets eneste politihelikopter ikke er operativt. Samt at HV 016 har gått i oppløsning ca 10 mnd tidligere – samt at deres trening med skarpskyting i Dankmark nettopp fra helikopter har fått sitt opphør. Så driver man nå og radbrekker flere viktige nasjonale institusjoner med lite penger, dårlige tilsetninger av folk – hvem skal nå ytterligere ødelegge PST mon tro? Skal man styre etterretningen enda mer i retning av overvåking av annerledes tenkende etc?
Det er et ideologisk vakuum som nå skaper ulykker i Norge – eller for å si det mer presist et vakuum etter at Grunnlovens § 2, i praksis nesten er fortrengt, og er fylt med andre ideologier som heller ikke kan ta vare på seg selv og slett ikke vårt lands befolkning.

PST sjefen var kjent for å ta trusselen også fra islamister svært alvorlig. Hovedtillitsvalgt Roe for de ansatte i PST uttaler at PST sjefen Janne Kristiansen var godt likt blant de ansatte og flere gråt. De tenker kanskje på muligheten av hva de får nå av politisk korrekthet?

Den foreløpige konklusjon er etter mitt syn at det foregår et spill på flere fronter nå som ikke er fordelaktig for den norske mann og kvinne – det er et farlig spill som har ødelagt vårt militære forsvar, legger vårt land åpent på område etter område bl.a. matberedskapen av korn, salt, gjær og lignende er dokumenterbart på et null-nivå. Sikkerhetstenkning er blitt et fremmedord i teori og praksis – det sier også flere nå. Samtidig støtter – flere av våre topp politikere internasjonal terrorisme. Støre hadde i 2006 besøk av flere sentrale Hamas terrorister i Norsk UD, mens alle andre land i Europa ikke ville ha dem på besøk! Og dagen før Utøya massakren deltok han på Utøya med anti Israel informasjon – der plakater laget av AUF med «Boikott Israel» preget Støres ankomst til Utøya! Israel det land i verden med best kompetanse på og både oppdage og bekjempe terrorisme – selv nordmenn har vært på trening der mht sikkerhetsopplæring og krisehåndtering. Bør ikke VG snart lage en 12 mnd føljetong på temaet? Stoff kan de ikke mangle? Eller ønsker de å sleike makta oppover ryggen?