Advarsler mot Israelhets i titalls år!

Advarsler mot Israelhets i titalls år!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.02.12

 

Jeg var aldeles ikke alene om å advare mot negative holdninger i media og politikk mot Israel. For meg er det selvsagt enklest å huske hva jeg selv sa når jeg går gjennom avisklipp og egne foredrag. I januar 1978, i foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover avsluttet jeg med det du kan lese under.

Selve foredraget – kan du høre på www.Kommentar-Avisa.no ved å klikke deg inn på høyre stolpe – var en kritisk gjennomgang av Likestillingsloven og en rekke familielover som undertegnede mente beredte oss for dommen. Grunnlovens § 2 som biskop Aarflot angrep, ble også nevnt. En rekke sitater ble referert som dokumentasjon.


En pekte også på hvorfra disse opprørerne hadde sine tanker fra: Frankfurtherskolen, og jeg nevnte spesielt kommunisttenkeren Gramsci som talte om å gi lover og ”den lange marsj gjennom korridorene.” Det var ikke nok å tenke som Karl Marx gjorde, få makt over produksjonsmidlene. Det førte ikke fram. Man måtte forandre menneskene innenfra gjennom en kulturrevolusjon, eller som man nå sier det: ”multikulturalisme”. Disse står i steilt opprør mot hele vår judeokristne arv, som selvsagt også får oss til å gjøre det som er skrevet om så tidlig som i 1978.

 

Jeg rundet av det lange foredraget fra 1978 med å si følgende - som synes like aktuelt nå som da:

 

For å gjøre bildet fullstendig, må vi ta med det symptomatiske i at vi ikke bare sviker vår åndelige rot, men vi sviker også den nasjon som ga oss vår åndelige rot, Israel, Guds øyensten. Det er skriften på veggen: ”Mene, mene tekel, utfasin”. Vi gjør det med åpenlyse og skjulte handelsboikotter og ved manglende støtte i internasjonale fora og i nyhetsdekningen i NRK.  Jeg har en artikkel som sier at vi har bygget en fabrikk i et OPEC-land og avtalen gjør at vi ikke kan bygge en tilsvarende fabrikk i Israel om det skulle bli aktuelt.

Vi husker oppgjøret i Stortinget om klausul i avtalen med Egypt for en tid tilbake. Det er eks på det svik som Norge beveger seg inn i i forhold til Israel. Det skal bli farlig for oss!


En nevner også den symptomatiske vegrings aksjonen fra alle hold på Kåre Kristiansens forslag om å flytte vår ambassade til Jerusalem. Her er det realpolitikk, mao svik ute og går, men det er meget fordekt bak handelsdelegasjoner til Israel, henvisninger til fredsforhandlinger etc. Men hva skjer bak kulissene? Hvorfor velger OPEC landene Norge som en ”prøveklut” for å få med medlemmer fra Vesten? Hvorfor konsulteres vi ved prisfastsettelser på olje? Vi skulle vel ikke være spesielt ”forståelsesfulle ” og imøtekommende?
Araberlandenes boikotter fungerer for fullt pr d.d. og etter samme linje som før. Vi spør litt til: Vil vi hjelpe et lite demokratisk land som Israel, Guds øyensten, som nå gir fra seg oljekildene i Sinai og mister oljen fra Iran, med olje fra Norge? De er i en desperat situasjon, spesielt om USA skulle svikte. Nordli ga svaret til VL 21. des – 78: ”Ikke aktuelt å selge norsk olje til Israel”. 
Vil vi hjelpe dem i Sikkerhetsrådet, eller skal svik og unnfallenhet kjennetegne oss også der?

Keiser Haile Selassie gikk ned av Folkeforbundets talerstol, han visste han var slått og sveket, mumlende hen for seg disse profetiske ord: ”I dag oss, i morgen dere.” (1936) Churchill sa 21. sep. 1938 da England og Frankrike lot Hitler Tyskland ta Tsjekkoslovakia uten å løfte en finger: ”Troen på at sikkerhet kan bli oppnådd ved å kaste en liten nasjon til ulvene er en fatal oppfatning.”

Vi sviker for store handelsavtaler med araberverdenen for å sikre egne arbeidsplasser og penger. Esekiel sier: ”Ved din store handel fyltes ditt indre med urett  - - ”  - - - - ”Arthur Berg kaller dette sviket for en ”moralsk katastrofe.” Det er uhyggelig å merke antisemittismen banke på synagogens og universitets dør i Oslo / Norge 1979 bare noen tiår etter Hitlers grusomheter.


Så refererte jeg til 12. sep. 1974 da Etiopia gikk inn i revolusjon og blodbad og om vi fikk vårt 12. sep. 1977 – vår valgdag – og mye kan tyde på at da var vi på full fart inn i elendigheten. Historisk sett er ikke dette lang tid. Jeg refererte også til hva Ronald Fangen skrev om tiden før 1940: ”Publikum interesserte seg ikke for den såkalte ”storpolitikken”. Og aller minst på å se sammenhengen mellom storpolitikken og vår livanskuelseskamp, hele vår åndelige situasjon. Selv mangfoldige kristne var blinde her, hvor våkne, ivrige og skarpsindige de ellers kunne være –”. Videre sier han: ”Det var besværlige og triste saker , tiden var så dyster at det man trengte og forlangte, var trøst og avspenning.” Så langt foredraget ”Nå må vi våkne”.   


Hvorfor sover vi? Har vi gitt opp – eller er vi ruset av velstand - eller? Den kan fort bli tatt fra oss – og da blir det alvor. Hoseas 10 er karakteristisk for vår situasjon i dag. Det kommer vi tilbake til.