68tter generasjonens dødskultur plager oss

 


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.04.12

Over hele verden lider det mennesker i kjølvannet av vantroens barn – og i Norge har vi slitt med 68tter generasjonen som hyllet Pol Pots og dets like, nå i flere tiår. De tilba de totalitære ledere som om de var Gud – og dro til lands totalitære ideologier hentet fra mange leire og noen hadde så gar KGB som barnevakt på norsk jord (dokumentasjonen er lang og uhyggelig).

 

Så var det da hvor godt disse nye ideologier hegnet om våre medmennesker jorden over, men også her hjemme? Ett eksempel er det om en tenker på krisen med HIV med påfølgende Aids i Afrika – og det viser seg at de anbefalte i stor grad kondom som hjelpetiltak – det samme hjelpetiltak som de forfekter her hjemme i «kampen» mot kjønnssykdommer inkl HIV. De ba ikke folk slutte å leve i synd, som seriemonogamiet og homofili – men ba dem leve som før, men bruke kondom.

I 2011 var nye smittede tilfeller av HIV gått opp alvorlig igjen (rekordøkning) hos praktiserende homofile i bl.a. Oslo. Bryr 68tterne seg så lite om sine medmennesker at de likegodt ber dem fortsette som før og så sponser de økonomisk reparasjoner av livsstilen gjennom regler og lovverk og bidrar litt til begravelsen når AIDSen har nådd sitt sluttpunkt? Er det et menneskesyn vi bør hegne om i Norge?


Fra Uganda kan vi lese (se sakset sak nederst: "Slik drev Uganda AIDS-bølgen tilbake") om et land som drev AIDS bølgen tilbake fra 30 prosent i 80-årene til i dag 6,4 prosent. De sliter med å komme videre ned, men en reduksjon på 26 prosent (!) på 25-30 år burde vel få Youngstorget med tilstøtende kontorer til å dra på fagturer til Uganda og høre hva som har skjedd!? Eller passer det seg ikke med slik fagtur som kunne redde liv også i Norge? Og internasjonalt kunne redde millioner av liv.

Hva gjorde så Uganda? Under hard kritikk fra utlandet og særlig fra Europa og FN la de til grunn noen prinsipper i sin strategi mot HIV spredningen, alt basert på kristen seksualetikk.
Basert på at ledelsen i Uganda forklarte stammefolket at det ikke var en magisk forbannelse de var rammet av og fortalte folket sannheten om HIV. De delte evangeliet om Jesus med folket. Polygami måtte avvikles. De promoterte renhet og trofasthet. Kondomer var ikke en del av det. Fra et kristent ståsted er det fortsatt synd dersom du driver hor og bruker kondom, sa de resolutt. Seksuelt avholdenhet før ekteskapet og polygami ble prediket.

Hvorfor er norske kampanjer i offentlig regi (ned i barneskolen) preget av utdeling av kondomer og ikke med snakk om avholdenhet og trofasthet? Det er ikke en magisk trolldom som gir oss kjønnssykdommer – men vi her i landet har et problem med at ideologien til 68tterne har gjennomsyret vårt land og kastet også seksualmoralen ut av barneskole og hjem. Så vantrives og dør folk i hopetall.

En imponerende ideologi må man si – dødskultur heter det mer presist – selv om det opptrer benevnt som kultur i både Storting og Regjering og pengene flyter til den videre ødeleggelse av samfunnet. I tillegg forfølges den typer mennesker som i Uganda reduserte landets HIV fra 30 til 6,4 % på omkring 25 år. Lever vi i et åpent og demokratisk samfunn lenger? Svaret gir seg selv.

Men barna av 68tterne bør vel nå snart våkne opp etter å ha gjennomgått krise etter krise i sin egen oppvekst grunnet foreldrenes frislepp på de fleste livsområder, så barna selv ble prøvekluter som ble kastet hit og dit? Og deres barn igjen sliter også, og media melder nå at mange treåringer sliter med stressnakke og migrene! Det er også i stor grad et resultat av 68tternes ideologi som i stor grad fratar barna deres naturlige oppvekstmiljøer, fordi barna selvsagt kollektivt skal sosialistiseres.


 

Saken under er sakset fra Norge I dag

Slik drev Uganda AIDS-bølgen tilbake

Beskrivelse: http://www.idag.no/foto/Janet_Museveni.gif
En historisk allianse mellom presidenten og kristenfolket, og en sterk
kristen presidentfrue. Det er oppskriften på Afrikas mest vellykkede
AIDS-bekjempelse, og det har reddet en generasjon ugandere fra døden.

Bjarte Ystebø - 22.03.2012 Norge IDag

Irritert måtte skribenten Irina Kiiza i The Observer erkjenne at det var kommet en ny mote blant unge i Uganda. I 2008 skrev hun at den voksende trenden blant unge ugandere var å være jomfru frem til man ble gift.

«Enten har de sett generasjonen før betale prisen for et utsvevende sexliv, eller så er det AIDS-pandemien som skremmer dem. Uansett har noe skjedd og seksuell avholdenhet utenfor ekteskapet har blitt en verdi igjen», skriver hun.

Presidentfruen og pastorene
Og de som er ansvarlig for denne utviklingen er slike som Ugandas førstekvinne, Janet Museveni og evangelisten og kristenlederen Alex Mitala, i følge Kiiza.

I Le Monde Diplomatique skriver Anouk Batard samme år om de voksende båndene mellom de styrende i Uganda og landets kristne ledere.

Og båndene er blitt styrket gjennom politikernes og de kristnes felles innsats i kampen mot HIV og AIDS som var i ferd med å utslette en hel generasjon ugandere.

Presidentfruen, Janet Museveni, er kjent som en hengitt kristen, og har viet mye av sin tid til sine egne ideelle stiftelser, hvorav to er rettet mot å beskytte henholdsvis kvinner og unge mot HIV/ AIDS-epidemien.

Kort tid etter Museveni tok over makten i Uganda i 1986 lanserte han sin innsats mot viruset og sykdommen, og regjeringen utviklet det som ble kjent som ABC-politikken. «Abstinence, Be faithful, Condom». Kampanjen hadde som mål at man primært skulle leve seksuelt avholdende som ugift, være trofast som gift, og om nødvendig, dersom man valgte bort de to første, bruke kondom.

Internasjonal kritikk
Sammen med landets menigheter og frivillige organisasjoner gikk regjeringen til verket og ledet det som regnes som den mest effektive nasjonale responsen på HIV/ AIDS-epidemien i Afrika, sør for Sahara.

Kritikken fra utlandet og særlig fra Europa og FN lot ikke vente på seg. Mens det ugandiske prosjektet vektla seksuelt avhold og troskap som idealene, og kondombruk som siste utvei, var det mange, inkludert norske uhjelpsmyndigheter, som ville presse Museveni-regimet til å endre fokuset bort fra det moralske aspektet, og heller legge til rette for fri sex og økt kondomtilgang.

Men Museveni, med sin sterke kone i ryggen opprettholdt alliansen med landets menigheter og i samarbeid med ledere som Alex Mitala, rykket de inn i skoler, kommuner og andre offentlige møteplasser med oppskriften på et HIV/AIDS-fritt liv.

- Vi blir fortalt at et tynt stykke gummi står mellom oss og døden for hele vår verdensdel. Men kondomer kan ikke være hovedstrategien for å stanse bølgen av AIDS, sa Museveni.

Fra 30 til 6 prosent
Alex Mitala sier til Norge IDAG at AIDS-tallene har gått jevnt ned siden midten av 80-tallet, men at det har stoppet opp.

- Det var 30 prosent i 80-årene. I dag er tallet 6,4 prosent. Vi vil at det skal bli 0. Vi har stått fast på 6,4 prosent i fem år. Vi jobber fortsatt hardt med det.

Hvordan klarte dere å drive epidemien tilbake?
- Vi mobiliserte. Mitt folk er stammefolk, og mange av dem er preget av trolldom og den tenkningen som følger med det. Da denne sykdommen dukket opp på 80-tallet, trodde de at det var en forbannelse. Vi fortalte dem om sykdommen og hvordan de kunne endre sin adferd. Så delte vi evangeliet. Vi talte med de unge, og fortalte dem sannheten om problemet, og startet programmer og organisasjoner, slik som GLOVIMO, som jeg selv leder, sier Mitala, og forteller at resultatene kom fort.

- Folk skjønte at dette ikke var trolldom, men en sykdom. Vi hadde problemer med polygami. Vi måtte hanskes med det også. Vi måtte venne folk av med å ha flere koner og flere menn. Vi måtte snakke ærlig med dem og fortelle dem om den destruktive kulturen.

Men Mitala gir seg ikke før sykdommen og viruset er borte fra samfunnet.

- Vi står fast på 6,4 prosent og det bekymrer oss. Folk blir vant til det, og får medisiner, og tenker kanskje at det ikke er et problem. Samtidig gjør vi det bedre enn andre land i regionen.

Press fra utlandet
Mitala har merket presset fra internasjonale aktører som vil presse dem til å ikke forkynne kristen seksualetikk.

- Andre land og internasjonale organisasjoner har forskjellige ideer om hvordan HIV/AIDS skal bekjempes. Som menighet må vi ha vår egen måte å bekjempe synd.

Vi promoterer renhet og trofasthet. Vi har våre verdier som er de beste kristne verdier. Kondomer er ikke en del av det. Fra et kristent ståsted er det fortsatt synd dersom du driver hor og bruker kondom, sier han resolutt.

Oppskriften til Mitala og co er enkel. - Vi lærer folk om seksuelt avhold før ekteskapet og å være trofast mot ektefellen, og det virker. Det viser seg i praksis i landet vårt.

Vekkelse
Kampen mot HIV/AIDS har skjedd parallelt med at evangeliet har gått frem i Uganda. For Mitala er det en klar sammenheng.

- Jo mer folk forstår verdiene av renhet og hellighet, jo mer forstår de de prinsipper som Gud har lagt ned for oss. Vi har vekkelse, mange kommer til Herren. Vi har ikke helt unådde folkeslag i Uganda, men noen av dem ble nådd av hvite misjonærer for hundre år siden. De blandet religion med kolonialismen. Vår utfordring er å forkynne evangeliet på nytt, uten kolonialisme. Det er en stor utfordring. Bibelen forteller om å gjøre folkeslagene til disipler. Jeg tror dette handler om stammer, ikke stater. Nå omvender vi hele nasjonene til disipler. Det er hardt og komplisert, men det er mulig ved den hellige ånd. Vi vender oss bort fra kultur til evangelium, avslutter Mitala.