Ytringsfriheten og farlige grensesprengere

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.06.11

 

Vesten, med journalistene i spissen har dyrket åpenmunnethet langt ut over grensen for det som bør være og har vært grensen for tjenelig åpenhet og ytringsfrihet i Vesten og Norge. Et uvurderlig gode brukt rett og med forstand. Det har de kunnet gjøre fordi den vestlige kultur - forankret i kristendommen - ikke tyr til vold uansett hvor ”voldelig” og brutal de verbale overfallene har vært fra medias side. Denne mediaverden som smykker seg med ”den fjerde statsmakten” uten overhode å ha vært valgt av folket i frie valg og endatil med en egen ”domstol” PFU. Og de fortsatte frimodig – også med angrep på Grunnlovens § 100 og blasfemiparagrafen til man har trådt over de mange grenser for menneskelig oppførsel og skriverier. Det ligger selvmord og lik også i norske mediers fotspor.

 

Gr.l.`s § 100 var forankret i Gr.l. § 2, den ”evangelisk lutherske” religion. Gud var basis og det syn på mennesket som er mer verdt enn hele verden – i motsetning til det humanistiske (av humus) eller materialistiske som egentlig betyr at mennesket er ca 70 % vann og litt humus ferdig formolda. Det høyverdige synet på mennesket er forankret i arven fra Jødeland og Bibelen og er den viktigste del av den arv som bygde Europa og folkestyret, spesielt den anglo-amerikanske verden som Norge er en del av. Men denne arven er ikke grenseløs!

 

Men så møter media andre religioner, tankebygninger og praksis som ikke unnslår seg å møte verbal vold når media gjør narr av deres religion med fysisk vold. Ytringer er ikke lenger sunne, men går over til krig som utløses av den dårlige folkeskikk det er å gjøre narr av andres tro om den er aldri så gal. Normale ytringer tilsier at religioner skal møtes med religions-kritikk, argumenter og sitater. Og de som tyr til vold ut fra sin religion, skal bekjempes med lov av myndighetene. Det som nå skjer kommer til å utvikle seg fra ille til verre.

 

Det er merkelig å registrere at journalister som har slik tro på makten i sine ord, og gjerne vil ha ordet i sin makt – har så liten tro på ordets makt at de misbruker det så kraftig at de til slutt møter den ødeleggende kraft i døra i form av muslimer med bomber, kniver og voldtekter. Det vitner om et uhyre lavt refleksjonsnivå – hvor skravla nærmest går på tomgang med store bilder og et tekstlig uttrykk omtrent på høyde med det sjefsred. Christensen i Morgenbladet sa om VG: - Så mye tekst at bikkja mi kan lese det.
Var det snart en tanke å vende tilbake til den gamle Gr.l. §100 og stoppe med blasfemi mot Han som begrunner menneskets verd og rettigheter – inklusive ytringsfriheten – og i praksis innrette seg etter det? Noen prosent vann og humus kan da ikke begrunne noen menneskeretter? En slik tilbakevending kunne gi ordene og argumentene sin makt igjen og vi noe av vår kultur! Går man videre på den veien man nå har slått inn på, er man garantert religions- og kulturkamp og blodbad.