Visdom hos akademikere i USA eller Norge?

 
 

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.06.11

 

Utviklingslæra har festet grepet sterkt i Norge siden den danske jøden Georg Brandes kom til Norge og fikk med seg de store forfatterne våre og brødrene Sars. Mange har klaget over det og dokumentert ødeleggelsen og sammenhengen godt. (Koht, Welle og Handeland) Dermed fikk også sosialismen et såkalt vitenskaplig grunnlag å drive sin indoktrinering på – samtidig som de brukte det til å undergrave den helt fundamentale tro og overbevisning om at det fantes en GUD! ”Troens første artikkel. ”Og etter hvert er hele vårt utdanningsmiljø fra grunnskolen til høgskoler og universiteter helt gjennomsyret av denne høyst uvitenskapelige vranglære. Kraftig innflytelse får det selvsagt også på troen til de som går skoleveien – og frafallet fra det som frelste den enkelte og bygde Norge samt forfallet brer seg og omformer etter hvert hele nasjonen med lovgivning og institusjoner.

 

Og våre motstandere er så aldeles overbeviste at de ler av hjertens grunn om man hevder noe annet. Jeg har møtt flere slike – ikke ondsinnede mennesker – men folk som blir totalt sjokkert over å høre noe så dumt fra et akademisk utdannet menneske. Når en for eks. hevder det fundamentale synspunkt at skaperverket ble skapt på 6 vanlige dager à 24 timer ut fra Skriftens Ord, da kommer reaksjonen – for så vidt ikke noe rart fordi deres fremste talsmenn i den akademiske verden sier at millioner av år er helt nødvendig om man i det hele tatt skal få plass til en evolusjon – selv om det er aldri så dumt når en tenker på en celles skapelse, drift og funksjon. Der må alt være på plass samtidig om dette uhyre kompliserte system skal fungere.

 

Og forteller en dem at 61 % av alle amerikanere mener dette, kan en få forskrekkede spørsmål: ”men det tror ikke du på”? Og svarer en ja, er det hele i gang. En student jeg hørte om, konfronterte sin professor med div. kritiske spørsmål hvorpå prof. sprakk med følgende lite akademiske eksplosjon:

”Enten er du dum, ellers er du en kristen”!  Giske åpnet Agder Universitet for noen år siden og kom innom tjenestemenn som var mot homofili, hvorpå han høylydt anbefalte kurs i evolusjonslære mot den slags, noe jeg vil oppfatte som hjernevask.

 

Men disse – etter min mening – studerte røvere har glemt en sentral og viktig ting om amerikanerne kontra Ola Nordmann. Det folket over dammen hvor 61 % tror på Bibelens skapelseslære og Troens første og fundamentale artikkel – de er et folk på over 300 millioner med de fem beste Universiteter i verden – og store og sterke kreasjonist-miljøer med store museer, solid litteratur osv.

Ola Nordmann stiller med ca 5 millioner mennesker i nasjonen og riktignok en del universiteter, men de rangerer langt ned på lista – og utdanningsmiljøet synes etter hvert å svekkes fra bunn til topps – kanskje nettopp på grunn av en feil forståelse av virkeligheten – grovt fordreiet av ideologier som sosialismen og andre fordummende ideologier og ismer. De banebrytende vitenskapsmenn, som for eks Isac Newton, brukte mer tid på profetiene i Bibelen enn vitenskapen og forsket med sikte på å avdekke Skaperens lover for skaperverket.

 

Det er på tide at kristne tenkere river ned disse tankebygninger – før disse fantastene river ned den vidunderlige nasjonen vår bygd på Bibel og Grunnlov og arven etter fedrene fra Ole Gabriel Ueland til Jørgen Løvland!!

 

 

.