Vestbredden og palestinere – en global løgn

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.10.11

 

Når man kjenner til historien bak ordene Vestbredden og palestinere, undres en over hva forklaringen kan være på at det meste av verdenspolitikken hviler på slike globale løgner som denne kampen begrunnes med.

 

Vestbredden  - hva er det?

Jo, det er restene etter det britiske mandatområdet – det gamle Palestina som var underlagt det Ottomanske rike fram til desember 1917 da briten og generalen Edmund Allenby  inntok Jerusalem. Britene var da på mange måter et gjennomkristnet folk siden de fikk Bibelen på engelsk (King James, 1611), og de store vekkelsene omvendte høy og lav. En DVD jeg har, setter alle detaljene i sammenheng, og forklarer hvorfor britene sikret seg Jødeland. Suezkanalen var sentral, men ikke det viktigste. De tenkte på Jesu gjenkomst, og at da måtte Jødeland frigjøres for å motta Frelseren. De arbeidet målbevisst mot det fram til frigjøringen skjedde i 1917.

Før det hadde den muslimske verden okkupert dette området og hatt full anledning til å opprette så mange ”palestinske” stater de måtte ønske, men det ble ikke gjort.

 

Under første verdenskrig hadde en dyktig jøde hjulpet britene til å utvikle en ny form for krutt basert på etan – så vidt jeg husker. Britene var i ferd med å gå tom for svartkrutt – og nå fikk de nye og kraftige saker. Da jøden ble spurt om hva han ønsket seg som gjenytelse, skal han ha svart  Jødeland – et hjem for jødene var det de trengte. Og løfte fikk de – delvis – men så kom araberverdenen sterkere inn i bildet fordi verden ble motorisert og araberne hadde olje.

Politisk makt og havesyke begynte systematisk å undergrave britenes kristne tanker og løfter. Først ble Jordan til, som en stor bit av Palestina. Det het egentlig Transjordan – og dermed ble Judea og Samaria til det som lå vest for Jordan: Vestbredden. Det er befolket av arabere eller palestinere – folk med pass fra det gamle Palestina.

Dette varte jo noen årtier – inntil andre verdenskrig, og jødene opplevde noe av det verste mareritt verden har blitt vitne til i hjertet av Europa, tenkernes og dikternes Tyskland. Forferdelig på flere måter, avsluttet med to atombomber og 25 millioner mann under våpen.

Britene ga opp å holde orden i Jødeland – Rest-Palestina – og avleverte mandatet til FN – som så vedtok å gjøre det britene hadde lovd, men ikke gjennomført: lage et hjemland for jødene.

 

Vedtaket ble fattet –  jødene godtok det - selv om det bare var en liten bit av hva de var blitt forespeilet. Araberne godtok det ikke – og gikk øyeblikkelig til angrep. De tapte, men Jordan fikk hånd om Vestbredden. Heller ikke da var det snakk om å opprette en Palestinsk stat. Det kom først da de tapte krigen i 1967 (Seksdagers krigen), og jødene vant Vestbredden i  arabernes angrepskrig. Juridisk sett er Vestbredden derfor ikke okkupert land! I beste fall kan en kalle det ”omdiskutert” land – som vel jødene både ut fra nær krigshistorie og deres 3 000årige historie – burde annektert. Hvordan dette rent menneskelig sett skal løses – går fram av diverse FN-resolusjoner som skal forståes på helt andre måter enn FN, araberverdenen og Vesten gjør i dag. De maler om igjen og om igjen ”okkupert” land – og disse folkene har ingen unnskyldning for ikke å vite bedre. ”Okkupert” land er og blir en blank løgn!

 

Palestinsk folk?

er noe tilsvarende løgnaktig retorikk. I alle fall tidligere var det like mange jøder som hadde palestinsk pass som araberne. De hadde det alle fra tiden britene regjerte over Palestina. Den muslimske araberverdenen hadde fra ca år 600 e. Kr. og Muhammeds herjetokter rundt Middelhavet og undertrykte og desimerte ur-befolkninger, Kopterne i Egypt er slik ur-befolkning. Araberne truet også Europa på 700 og 1600-tallet. De inntok jo Konstantinopel i 1453 og bygde verdens største kirke om til den muslimske Sofiakatedralen. Når Arafat kan stå i Betlehem og påstå at Jesus var den første palestiner – så burde et hvert oppegående menneske forstå at han gjør det Rød Larsen sa om Arafat: «Han løy hele tiden, og han visste det.»*

 

Spørsmålet er hvorfor gjør de det, og hvorfor tror man det globalt?

Når man kjenner denne historien – som få kan unngå å kjenne – og man i tillegg vet om jødenes forferdelige historie gjennom århundrene – at de er det eneste frie folkestyret i Midt-Østen og at de, som de skarpeste hjerner i verden bidrar med store og viktig oppdagelser som hele verden nyter godt av. Hva i all verden kan man da finne av forklaringer på dette vanvidd mot jødene og Israel som nå mer og mer griper verden?

Når den muslimske araber-revolusjonen kaster av seg de siste bånd som holder villskapen nede – og Det muslimske brorskap tar over med Vestens blinde og urettferdige støtte på slep, ja, da skjønner man hvilken vei det bærer, og man kan ikke finne noen annen forklaring enn det eldgamle Gudshatet som grunnleggende årsak.

Fra tid til annen ser en at vestens politikere siterer Skriften – så uvitende om hva Gud har gitt av løfter – er de ikke. Men de vil – som med skapelseslæren og mye annet heller tro løgnen – og ikke bøye seg for innlysende sannheter – da synes det bedre å dra folk og land med seg i undergangen. Langt bedre enn å ydmyke seg for Herren – og ta imot hans utstrakte hånd til nådig frelse – og Hans vilje som RETTSKILDE for nasjonene – synes det å fortsette sin halsløse ferd.

En verdensstyrelse bygd på så massiv løgn kan ikke annet enn å ende i forferdelse, og Norge med de ”rød-grønne” og Støre i spissen, ser ut til å lede an i dette opprøret mot Gud som retter seg mot landet og folket Han selv har utvalgt seg. Da er det gode grunner for megen bønn for land og folk og støtte alle de som vil Israel og jødene vel – av all makt i bønn, gaver og arbeid. Det er faktisk hjelp til selvhjelp også for oss. Husk 2. Krønikerne 20!!

 

 

* Sitatet fra Terje Rød Larsen om Yasir Arafat (T R Larsen kjente Arafat godt bl.a. fra den hemmelige “Oslo-kanalen” etablert vha Fafos leder T R Larsen i 1992) er dessverre mer en aktuelt når det gjelder disse folkene og deres omgangskrets: “- Han løy hele tiden, og han visste det. Jeg kunne si: ”Abu Ammar (Arafats navn), kutt ut drittpratet”. (Aftenposten nett 8.8.05)