Tørke, sult og død igjen og igjen og…

 

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  05.08.11

 

I Fædrelandsvennen 26. juli d.å. skriver de følgende om tørken og konsekvensene i Øst-Afrika: ”Verden har sviktet i å ivareta en sikker matforsyning i verden, mener Frankrikes landbruksminister Bruno Le Maire. Hvis vi ikke gjennomfører de nødvendige tiltakene, kommer hungersnøden til å bli århundrets skandale, sier han og påpeker at krisemøtet i Roma er et spørsmål om liv eller død for titusenvis av mennesker.”  Nettopp - og i hvor mange titalls år har en del av oss påtalt dette for vårt eget land og ikke minst Afrika.

 

Sivilagronom, statsråd Trygve Haugeland fra Lyngdal bygde opp en nydelig landbruksskole i Wondo Genet (WG) i sekstiårene og hadde store visjoner om hva som kunne gjøres for produksjon av mat og råstoffer i landet. Han var også leder av den første Naturressurskomiteen under statsminister Borten, for å lage en oversikt over naturressursene til å produsere mat og råstoffer. De mente det kunne bli ”skjebnesvangert” ikke å ha oversikt over de fundamentale ressursene. Men WG gikk tapt under revolusjonen i 1974/75 og ingen nye er reist. Selv laget jeg to utviklingsplaner i Syd-Etiopia i 1974/75, samt et fyldig utviklingsnotat og reiste ca. 1 mnd. sammen med Haugeland. Han skulle gi sine anbefalinger til sponsorer i Norge. Ressursene var det nok av for å produsere enorme menger mat m.m., men tiårene er gått uten innsats for landbruket med den langsiktighet som kreves i denne sammenheng.

 

Det samme ser vi i en rekke land – også Norge – noe vi nok snart skal få merke med svekket bondestand, nedbygde arealer – rovdyr på heibeitene og minimalt med kornsiloer. I midten av åttiårene snappet jeg opp – og skrev en stor artikkel om kornlagring - den gode ideen å bygge store sentrallagre av korn tvers over Afrika. Men heller ikke dette er gjort. Hvorfor har ikke hver eneste gard en åker med kassawa hvor røttene kan stå som matlager i år og bladene kokes under åpent lokk som gir et godt proteintilskudd?

 

Heller ikke gjenreisning av de raserte skogene som flere og grundige rapporter skriver er fundamentalt viktig for å gjenreise klima, nedbør etc. for å skape balanse i økosystemet igjen som grunnlag for mat og råstoffer. Tiår på tiår er gått, og dødstørke dukker opp – verre og verre – med ca 10 års mellomrom, helse- og skolearbeid o.a. kan du nesten glemme når det ikke finnes mat og vann! Så er det igjen full fart på nødhjelp – som selvsagt må gjøres – men hva sier sentrale personer i Etiopia om slike holdninger:

Ja det kan vi lese oss til i Dagens Næringsliv 30/31.01.2010 – som i en stor artikkel forteller om ”landgrabbing” rundt om i verden – i denne sammenheng i Etiopia. Det er oljerike og andre ny-rike folk fra asiatiske og arabiske land som verden rundt jakter på produktiv jord for å fø sin egen befolkning hvor de såkalte ”kulturfolkene” har rasert Guds skaperverk slik at det ikke er bærekraft nok igjen til å fø eget folk. Den arabiske halvøy er like stor som India – hvor tidligere savannelandskap er blitt ørken. Mye det samme gjelder store deler av Afrika – særlig ørken-statene i Nord-Afrika.

De forteller nå fra Etiopia at en oljemilliardær har fått leie 1 million ha – dvs. 10 millioner da – like mye som all norsk jordbruksjord – for kr 20,- pr ha pr år i 99 år. Altså den rene spottpris. Her blir det satt på dyktige hollendere som skaper store verdier av mat og penger som i hovedsak forsvinner ut av fattige sultne land. Ny infrastruktur planlegges med flere jernbaner til sjøen og uteksport av varer etiopierne sårt kunne trenge selv. Dette sies om hjelpen:

  

”Essays Kebede er investeringsdirektør i Etiopias landbruksdepartement. Han ser utlendingenes utnyttelse av jorden som landets eneste vei til modernisering, og gir uttrykk for en utbredt mistro til statsapparatet mot vestlige hjelpe- organisasjoner.” Videre sier han: ”Mange i den rike verden hadde vel foretrukket at vi fortsetter å være fattige og avhengige av velferd.”

 

Tiere av år og muligheter er bortkastet fordi vi ikke tok med oss lekmannsarven og bondevettet fra Norge i stor nok tyngde til nye u-land – situasjoner som vi selv endelig hadde kommet oss ut av. (Konf. Barnevandringene på Ager fra 1830-1910) En skikkelig oppfølging av dette fundamentale arbeidet kunne ha løftet millionene opp og kanskje unngått dagens enorme katastrofer.