To oversettelser om skapelsen og Skaperen

 

Oversatt av Dag Jørgen Høgetveit, for www.Kommentar-Avisa.no – 24.08.11


"Who are they kidding?"

"Elementær partikkelfysikk forteller oss at der kun er 3 grunnpartikler, hver forekommende i noen få varianter resulterende i en total av kun 24 elementærpartikler. Alt i hele universet er laget av og holdt sammen ved disse 24 partiklene."

Likevel, fra kun disse 24 basis-byggestenene "Er der 118 kjemiske elementer som kan bli kombinert til å skape nesten utallige forbindelser som jernoksid, kalsiumkarbonat og aminosyrer og disse kan bli kombinert til å skape nesten utallige substanser som tyggegummi, proteiner og betong; og disse kan bli kombinert til å skape endog større strukturer som bygninger og fly og computere og endog det menneskelige legemet. Det ser visselig ut som design på sitt beste."

"Likevel vil evolusjonistene ha oss til å tro at disse 24 partiklene bare inntraff ved tilfeldighet og så bare traff seg og tilfeldigvis kombineres til partikler som så bare traff seg og kombineres til elementene, som så bare traff seg og kombineres til noen få forbindelser som så bare traff seg og kombineres til en celle som så bare traff seg og utvikles til noen mennesker og at bare flyene, bygninger og computere behøvet å ha en designer. Hvem er det de narrer?"

(Kjernefysiker Dr. Jim Mason (i samtale med Dr. Jonathan Sarfati); Creation 33(3)2011.)

 

Ad forutinntatthet

"For mange, er det et faktum at der er ingen skaper og der var ingen overnaturlig skapelse. Hvis så, da må liv ha oppstått gjennom naturlige prosesser. Når de får vite at ingen vitenskapsmann kan forklare hvordan de første livsformer kunne ha utviklet seg fra livløs materie, antar de simpelthen at dette spørsmål en dag vil bli besvart gjennom videre forskning. Når de får vite at det fossile materiale <"fossil record"> er karakterisert ved det generelle fravær av klare overgangsformer (snarere enn til-stedeværelsen av tall-løse overgangsformer som utgjør mange åpenbare kjeder, hvilke ville være forventet hvis evolusjon var riktig), tror de simpelthen at overgangsformene av en eller annen årsak aldri ble forstenet. Når de får vite om genomets og cellenes ubeskrivelige kompleksitet, eller lytter til en stor konsert-pianist eller ser maleriene til en brilliant kunstner, simpelthen forbauses de ved hva evolusjon kan gjøre. Den vitenskapelige basis for slike overbevisninger kan komme senere - når alt kommer til alt "er det et faktum" at evolusjon gjorde det."

(Statham, Dominic; How scientific is our science? (siste avsn. av to siders artikkel); Journal of Creation 25(2)2011; s. 11.)