Til døden skiller dere ad… og gjengifte?Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 05.12.11

 

Vi lever i en tid som til stadighet sprenger grenseskjell. Det jobbes til og med i teori og praksis og utforske det minste atom og atomets oppbygning – for å bane seg veien til forståelsen av vårt Opphav.

Da er det mer en trist når enkeltpersoner i ulike organisasjoner, som beviselig har et kildeskrift – Bibelen – som forteller dem Sannheten om Livet og Evigheten (og Opphavet vårt), begynner å så tvil om de aller første kapitler i Bibelen. På vår hjemlige arena nå sist i DELKs blad Underveis Nr 3-2011, side 18-21. Nederst på side 19 står det noen få setninger over to avsnitt (om gjengifte – NB der en «gifter» seg igjen selv om den andre part lever) som kan få det til å gå kalt nedover ryggen på en – det er få setninger – men likevel sparker de brutalt bein under alt det positive intervjuobjektet, Gunnar Johnstad, ellers sier om «Ekteskap, Skilsmisse og Gjengifte» som er tittelen på intervjuet.

(Det skal legges til at Gunnar Johnstad (1. amanuensis ved NLA i Bergen) har vært teologisk hovedkonsulent i de 12 årene det har tatt og klargjøre Bibelselskapets oversettelse som kom for få uker siden.)

 

Det skal også nevnes at i et av de siste numrene av Utsyn kan en mer en ane mellom linjene at det samme synet som Johnstad forfekter er på vei inn i NLM sammenhenger – der Ernst Jan Halsne ikke vil inn på dette temaet på direkte spørsmål fra journalisten, men vrir seg unna med antydninger i retning om at det vil bli en forandring på noe. Vi vet at NLM har sanksjonert nettopp gjengifte hos enkelte av sine ansatte gjennom en årrekke – og de bruker også kvinnelige forkynnere – hvilket alt strider mot Guds Ords åpningssider i 1. Mosebok og den røde tråd helt til Johannes Åpenbaring kp 22. Og vi husker også Øyvind Andersens uttale om vedtaket der NLM åpnet opp for kvinnelig stemmerett på Generalforsamlingen: det er begynnelsen på slutten. Dette er to sider av samme sak.

 

Nederst i denne artikkelen finner du «Bibeltekster om bl.a. gjengifte» - der du tydelig ser hva Guds Ords linje er.

 

Men så til hva Gunnar Johnstad uttaler i få setninger om gjengifte saken:

 

1. Johnstad sier at «I det borgerlige liv og verdslige samfunn ser vi at Jesus regner med et ja til skilsmisse og gjengifte. For de hårde hjerters skyld. (Matt. 19,8)"

Johnstad har ikke dekning for å tillegge Jesus et slikt syn i Matteus 19,8. (Jesus bekrefter tilstanden under Moses mht skilsmisse pga de hårde hjerter, gjengifte nevnes ikke av Jesus)
Matteus 19, 8 (+9) viser oss følgende:
"Han sa til dem: For eders hårde hjertes skyld gav Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således. 9 Men jeg sier eder at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor."

Markus 10, 10-12 og 1. Korinterne 7, 10-11 og 39 understreker ytterligere hvor feil og dermed farlig Johnstads utsagn er.

 

2. Heller ikke Moses, 5. Mosebok 24,1 ff, gir noen sanksjon av gjengifte så langt jeg kan lese, men omtaler skilsmissebrev og regler rundt dette. Og Jesu ord om "de hårde hjerter" sier ikke rent lite om tilstanden den gang - krisetider - og Jesus sier også klart hva han mener om saken og Jesus går helt tilbake til Skapelsen i sin begrunnelse for det Han sier!

3. Siste avsnitt side 19 av intervjuet med Johnstad kan vel kalles en personlig sikkerhetsventil, som Johnstad legger inn, for å unngå trøbbel. For i det avsnittet forteller han i betydelig grad det motsatte av hva han sier andre steder i samme intervju. Bibelen har en egen person-terminologi for slikt som
er 99 % rett og 1 % usant. Johnstad uttaler her om kirketukt mht gjengifte: «- Men, legger Johnstad til – dette er ikke noe som kan kreves, eller påtvinges i form av menighetens kirketukt. Det er for mange tøft å leve. Dette er noe den enkelte må avgjøre, for Guds ansikt.»
Kobler en Johnstads uttalelse i punkt 1 med punkt 3 trer det frem en klart ja for at et menneske kan gifte seg igjen på tvers
av  «Til døden skiller dere ad…».

Jeg tror slike uttalelser som strider mot Guds Ord om saken vil føre ytterligere mennesker, familier inn i mørket – for får en ikke ryddet opp i Synden – men glatter over den - vokser og vokser surdeigen.
På den måten sløves samvittigheten og man siger inn i frafallet ofte ubevisst, mens en i starten nok spør seg rundt, fordi en aner at dette ikke er helt ukomplisert mht hva Gud sier om saken. De fleste husker nok fra et tidligere løfte, "i gode og onde dager..."


Det er vel mer en sannsynlig at grunnen til at vekkelsen uteblir blant oss er at vi ikke tar et oppgjør med så mangt og skal vi være konsekvente vil jeg tro at vi må sidestille handlingen mht den som praktiserer gjengifte med "handlingen" fra dem som anbefaler dette.


Uansett hva som er skjedd er det jo også et Bibelsk prinsipp å gå i rette med hverandre for å løse ut syndenes forlatelse: "
Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.” (Esaias 1, 18)

 

Innledningsvis nevnte vi (noe som da kunne synes saken irrelevant) at Gunnar Johnstad har vært hovedkonsulent for Bibel2011 og med det vi har gjennomgått over her så kan en mer en undres over følgende i Bibel2011:

Så langt jeg skjønner har også Johnstad nå i og med ny oversettelse der rotet med Skapelsesberetningen mht adam, hustru etc ( Se her: Om Det Norske Bibelselskaps nye bibeloversettelse – Bibel2011) og det passer dessverre litt for godt inn i de tema jeg tar opp over. Man skal ta mye opp i god mening, men når systematikken begynner å fremtre i ugudeligheten og man i tillegg forsvarer den da er vi over i en ny og alvorlig fase.

Det er lenge siden Tormod Vågen stemte i "No er det i Noreg atter dag..." rett etter at NLA i Bergen ble dannet.

 

 

 

Bibeltekster om bl.a. gjengifte

 

Først om Jesu usigelige Nåde utøst over en synder som vender om!:

Esaias 1, 18: ”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.”

 

Så noen ord om Jesu Ord om ekteskapet:

 

Jesu bergpreken: Matteus 5, 31-32

32 Men jeg sier dere at hver den som skiller sig fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.

 

Jesus taler om ekteskapet: Matteus 19, 3-9

3 Og fariseerne kom til ham, fristet ham og sa: Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru for enhver saks skyld? 4 Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? 6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille. 7 De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne? 8 Han sa til dem: For deres harde hjertes skyld ga Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således. 9 Men jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

 

Jesus taler om ekteskapet: Markus 10, 10-12

10 Og da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham atter om dette. 11 Og han sa til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter sig med en annen, han gjør seg skyldig i hor mot henne, 12 og dersom hustruen skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, driver hun hor.

 

Lukas 16, 18

18 Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

 

Apostelen taler om ekteskapet og om enkers ekteskap: 1. Korinterne 7, 10-11 og 39

10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.

39 En hustru er bundet så lenge hennes mann lever; men når hennes mann er hensovet, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.

 

Avslutning, fra Romerbrevet 3, 19-31

19 Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud, 20 siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lov-gjerninger; for ved loven kommer syndens erkjennelse. 21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbaret uten loven, 22 det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; 23 alle har syndet og fattes Guds ære, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, 25 som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort - 26 for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. 27 Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. 28 For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lov-gjerninger. 29 Eller er Gud bare jøders Gud? er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers, 30 så sant Gud er én, og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. 31 Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra! vi stadfester loven.