Terror etter bønn!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.01.11

 

”Sammenstøt etter fredagsbønnen i Kairo” er et nylig oppslag i flere media og som vi gjennom mange år har støtt på. Det undrer en.

Når folket har vært i bønn i kirke og bedehus – er det fred som preger folket. Men her hører en stadig vekk at når man har vært i moskeen til bønn og forkynnelse – så synes en rustet til opprør, vold og terror. Dette burde mane til grundig ettertanke om hvilken ånd som Koranen er besjelet av og hva som da fyller folket som lytter til dette og gir seg inn under denne åndsmakt.

Og som tidligere statsråd Kåre Kristiansen påpekte – så var det muslimer innblandet i de aller fleste steder hvor det var opprør og vold på gang rundt i verden.

Da er det en forferdelig naivitet som herjer i rekkene av statsledere både i vårt land og Vesten forøvrig – når de stadig menger seg med disse kreftene uten at de synes å forstå at dette er farlige åndskrefter. Gir man dem innpass – skaper de uro, kaos og ufred og til slutt vold og terrorisme. Det burde vårt folk spares for – men det ser ut for at lederne i det ”verdslige regiment” er åpen for alt annet enn sann kristendom som de henfører til fundamentalisme og ekstremisme – sammen med jødene som i 8 store kriger har verget seg mot disse brutale krefter.