Styrer eller hjelper Obama nasjonalstaten Israel?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.05.11

 

Nasjonalstaten kaller vi også fedrelandet. Landet er en del av, eller forlengelse av min person og familien – på en måte personlighetens yttergrense. Apostelgjerningene kp. 17 forteller oss om nasjonalstaten (det folk som liv og grenser fikk – for å søke Herren), og Romerbrevet kp 13 forteller at innenfor dette riket skal det være myndigheter (med lovgivende, dømmende og utøvende makt fra rett rettskilde) som har sin avledede makt fra det første riket (foreldrene). Alt dette kom i stand etter syndefallet og den babelske forvirring – da menneskene ikke ville ”bli mange og oppfylle jorden”) men gjøre seg et navn som nådde like til himmelen. Etter disse banene tenkte også grunnleggerne av nasjonalstaten Norge – pontoppidanianeren O. G. Ueland (Bibel og Grunnlov) og vår første utenriksminister Jørgen Løvland.

 

Derfor er nasjonalstaten med sine foreldre og myndigheter det fundamentale og den enhet som skal styre seg selv og ikke styres av andre.

 

Hva er det da Obama gjør i sitt forhold til Israel ut i fra det at han har makt og USA har store egeninteresser i Midtøsten. Snudde man saken slik at Israel hadde makten og ville dirrigere USA, kan jeg tenke meg at pipa hadde fått en annen lyd.

 

Hvis Obama vil være en sann venn og hjelper av Israel – skal han ikke styre dem – men støtte dem etter deres syn på styring av nasjonalstaten som er deres Gudgitte ansvar fullt og helt. Du skulle hørt et språkbruk fra Stoltenberg og Støre om Sverige begynte å sende raketter inn over våre grenser, og de, eller for eks. England/ Tyskland, begynte å blande seg inn i hvordan Norge skulle skape fred. Det er ikke Obamas ansvar – han skal styre sitt eget land, noe han gjør så måtelig.

Går han ut over disse Gudgitte grenser og blander seg inn i Israels politikk for nasjonalstaten deres – for å tjene USAs interesser i Midtøsten – går han langt ut over det han har rett til – og vil høste beiske frukter av det også for sitt eget land, ikke minst fordi han setter andre og nasjoners liv i ytterste fare for egne fordeler. Dette både ut fra jordiske, rasjonelle synsmåter – men enda mer ut fra et bibelsk syn. Da Chamberlain kom tilbake etter ettergivende forhandlinger med Hitler, kom det fra sir W. Churchill: ”Det blir aldri fred ved å kaste smånasjonene til ulvene.”

 

Man driver ikke manipulering og ”fredsskapende” arbeid i egeninteresser for nasjonen Israel uten at man får kraftige smikk over fingrene til advarsel fra Han som styrer folkenes og nasjonenes fremtid. (Løvland)

 

Stikk i strid med det som både Obama og Støre forstår – og sin manglende innsikt i Bibelens profetier og forståelse av Sannhet og rettferdighet mellom nasjonene – så er nå Midtøsten på vei inn i stadige oppfyllelser av Bibelens Ord og oppgjøret med Sydens Konge – som alltid har vært Egypt. En nasjon som har hatt en ”fredsavtale” med Israel men likevel har tillatt våpenlaster mot Israel som Katarinabåten, hyret av ”Muslimsk brorskap”, kilden både for Hamas og Bin Laden m.fl. og som gjennom lange tider har vært den brutale araberverdenens leder. Araberne som har undertrykt og utradert store folkegrupper rundt Middelhavet, og gjentatte ganger har truet det kristne Europa og bygger sine hedenske nasjoner på Allahs uhyggelige lære. Nå utnytter de resten av sin oljemakt ved å tvinge Vesten med seg i et siste angrep på Israel, Guds folk, men de skal få kjenne at det er helt andre krefter de har å gjøre med enn olje- og pengemakt. Det er Guds makt og Hans Ord som skal oppfylles til punkt og prikke og vi ”skal skjønne det når det skjer” for å forkynne at Han lever og skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det klokeste disse to herrer kunne gjøre, var og sette seg ned å lese Skriften – som våre felles jordiske fedre gjorde – og få visdom fra den Sanne visdommens kilde.