Stavanger Universitetssjukehus

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.01.11

Det sto å lese i Aftenposten nett 01.01.2011: ”Skogstøstranden er forvandlet til et katastrofeområde. Det pågår en intens kamp for å redde de tre barna. Tre ambulanser står på plassen, luftambulansen, legebiler, politi, brannbiler. Det er slått katastrofealarm på sykehuset. Sea King’en står allerede startklar - Haukeland universitetssjukehus har hjerte/lungemaskin – om det trengs.
Rundt 30-40 profesjonelle redningsmenn av alle kategorier er på stedet. Det er hektisk, men likevel rolig. Folk vet hva de skal gjøre. Svetten siler under uniformene. Det er vitenskapelig bevist at Stavanger er verdens beste sted å få hjertestans i. Sjansene for å overleve her er høyere enn noe annet sted. Nå er det tid for lakmustesten. Tre barn ligger på kaia med døde hjerter.”

Vi skjønner av det Aftenposten skriver at det har vært en større ulykke, og den skjedde 21. august 2010, idet 26 år gamle Thawng Hnin Thang parkerte bilen på dypvannskaia ved Skogstøstranden på Tasta i Stavanger. Da forsvinner bilen hans over kaikanten og ned på 11 meters dyp med tre barn inne i bilen. Og det settes inn store ressurser på kort varsel for å redde 3 menneskeliv og de lykkes på mirakuløs måte med å berge alle tre uten varige men.

Stavanger Universitetssjukehus melder i desember 2010 om 5 065 fødte barn som er ny rekord ved fødeavdelingen og samtidig har de et oppslag om nyinnkjøpet MamaNatalie en fødselssimulator med spebarnsdukken NeoNatalie som skal drille helsepersonell på gjenoppliving og forebygging på spebarn.
Det settes altså inn store ressursen på fødeavdelingen i Stavanger – millioner av kroner i utstyr og kurs til de ansatte for at de skal kunne redde liv.

Så vet vi samtidig at Aftenpostens oppslag om at ”Det er vitenskapelig bevist at Stavanger er verdens beste sted å få hjertestans i. Sjansene for å overleve her er høyere enn noe annet sted.” - inneholder en alvorlig løgn. Det er nemlig barn ved Stavanger Universitetssjukehus som aktivt blir påført hjertestans av helsepersonell i den hensikt å drepe barnet. Jo du leste riktig, et 5 ukers gammelt foster har det slik: ”To hjerterør formes, smelter sammen til et rør og danner det primitive hjertet. Når embryoet er 25 dager gammelt (fra unnfangelse), i midten av denne uken, begynner det lille hjertet å slå og pumpe væske rundt i kroppen!” (Kilde: Babyverden.no) Og disse barn drepes det aktivt flere av hvert år ved Stavanger Universitetssjukehus av folk med hvite arbeidsklær…i sterk kontrast til miraklene på Skogstøstranden.

Om en legger til grunn et abortall i Norge fra SSB i 2009 på 15 774 og et fødselstall samme år på 61 807 (levende fødsler) så vil det på Stavanger Universitetssjukehus ha blitt utført ca 1 290 fosterdrap i 2009. Tar vi med Haukeland universitetssjukehus i Bergen gir det ytterligere ca 1 250 fosterdrap.

Dette gjør Stavanger Universitetssjukehus til et av de farligste norske sykehus å legge seg inn på for mødre med ufødte barn, sjansen for at du kommer ut igjen uten et levende barn er 25,5 %!
(I tillegg kommer alle de kjemiske fosterdrap som vi i den norske såkalte høykultur ”hjelper” våre unge jenter og kvinner med – et antall som er ukjent, men som kan bety at det drepes flere barn per år i Norge en dem som blir født?)

Det er det alt-overgripende sosiallistiske læringsmiljø som har lært oss nordmenn til å leve med – uten å reise en kritisk tanke med påfølgende handling - dette regimet som selekterer bort hvem man ikke vil skal få leve. Det skal også legges til at de få som protesterer med fredlige og lovlige midler gir man bøter og noen settes i fengsel. Det er Norge anno 2011. Det vil ytterligere bidra til vår nasjons undergang i 2011. Det vil ikke være første nasjon i verden som er drevet ut i store problemer, fordi ideologiene tok tak i folk og nasjon.
Motgiften til denne nasjonalsosialisme og menneskeforakt slik vi ser det i alle partier er motstand (i alle livets hendelser), oppdragelse av den nye slekt i kristendom og bønn om en landsvekkelse. For denne ideologi som vi nå plages av og koster liv – og som tilber likestillingen i form av fosterdrapet, barneofringen – er Ond av natur og gir seg dermed ikke før den driver mennesket inn i sult, pest og krig – som er sluttsatsen på denne Ondskapen. Det skal være dokumentert at Det norske Stortinget skulle ha på sitt møtekart loven om
Abortus Provocatus 9. april 1940, resten husker vi.