Sosialistenes merkelige dobbeltmoral og syn på ytringer

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.09.11

 

I disse forferdlige opprørstider med knivstikking, gjengoppgjør og voldtekter i fleng – som synes å kuliminere i en drapskultur som vi opplevde den 22. juli 2011 – skjer det mangt som ikke kan passere uten en kommentar. Den førstnevnte terroren synes de rødgrønne å gjøre svært lite for å stoppe. Det skulle vært tidligere under politimester Hauglid! Men når det rammer dem selv forferdelig og beinhardt sørges det i ukevis. Det er innlysende og høyst forståelig. Men det kan vel ikke skade og minne om at det er andre enn dem som har lidt smertelige tap i dette landet og vet hvordan det oppleves, men uten å få en slik støtte og oppmerksomhet.

 

Men i sporene av disse forferdelige hendelser signaliserer statsminister Stoltenberg at han håper dette ikke vil føre til svekkelsen av vårt åpne og gode demokrati hvor ytringsfriheten blir vel ivaretatt. Vel talt! Men fremdeles savner en forståelse fra hans side om hvilke fundament som kreves for at folket skal kunne få makt til å styre rett. En av hans representanter fra Agder uttalte høyt og tydelig på deres landsmøte at verdiene som var så utbredt på Agder – skulle rykkes med rot.

 

Samtidig med statsministerens nevnte understrekning - er det mer eller mindre startet noe som mange vil oppfatte som den rene ”heksejakt” på ytringer: Det dreier seg om hvor man ytrer seg så kraftig og hatefullt at det kan føre over til onde handlinger. Dette siste er det ikke vanskelig å være enig i - - - men da blir det mer enn merkelig at Stoltenbergs utenriksminister Støre - som kanskje den eneste i Europa - fører dialog med Hamas som fører et hatefullt og dødelig språkbruk og driver systematisk og dødelig terror mot helt uskyldige sivile jøder. Ja, de anerkjenner ikke en gang Israels rett til å eksistere – og slike folk er en villig til å snakke med – i stedet for å isolere og tvinge til fred og folkeskikk. Forstå den som kan!

 

Dette kan ikke Norge lenger være bekjent av – men må sørge for å tale vennlig til Jerusalem, trøste Guds folk – og kjempe med alle lovlige midler for at Norge igjen skal få et styre som oppfattes som noenlunde sivilisert rundt om i verden – ikke bare i araberverdenens oljenasjoner.