Slutt på toll på korn – nå må Norge handle raskt!


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.02.11

Etter en eksplosjonsartet internasjonal prisstigning på korn, slik at prisen på norsk korn nå er lavere enn på verdensmarkedet, satte Statens landbruksforvaltning (SLF) ned tollen på korn til null den 22.02.11. Kun en gang tidligere har importkorn vært fritatt for toll i Norge. Det var i en kort periode i 2008, men nå regner eksperter regner med at et høyere prisnivå på verdensmarkedet kan bli langvarig. Og ut i fra dette frykter nå FN hamstring av korn hvilket vil forverre situasjonen.
For Norges del importerer vi store menger korn til mat og fôr. Norge importerer fôrkorn tilsvarende 3 millioner daa i et land med kun ca 10 millioner daa dyrket jord. I enkelt år, med dårlige innhøstingsforhold, importerer vi også betydelige mengder matkorn. Samlet sett har vi en selvforsyning på 35-40 % - vi er altså uhyre sårbare.

I følge Aftenposten nett 21.02.11 var den amerikanske økonomen Michael Hudson i Norge i februar 2011 for å diskutere investeringene til Statens pensjonsfond utland (tidligere Oljefondet). Dommen hans er ikke nådig:
”- Norge må være forberedt på å tape halvparten av oljeformuen sin over natten.”
MEN SÅ UTTALER Hudson om hvordan Kina nå tenker og investerer noe Norge ikke gjør: ”
- De investerer strategisk for å sikre seg råvarer og ressurser de trenger for å bli verdensledende i utvalgte områder. Det gjør ikke Norge, fordi dere tror at det heller lønner seg med rene finansinvesteringer, som kan forsvinne over natten.”

Så er vi der at realverdiene begynner å slå inn i økonomien for fullt, altså tilgang på nok jord, vann etc. Saudi Arabia bygger opp sine kornlagre til 12 måneders forbruk – ikke fordi de ikke har penger – men for de ser at proteksjonismen på realverdiene brer raskt om seg og de skjønner at en velfylt lommebok snart ikke betyr noe ting når altså store kornproduserende land sier stopp for sin eksport av korn fordi de trenger den selv eller vil bruke den politisk.

For Norge haster det virkelig med å utnytte de milliarder vi har på bok for å øke vår selvforsyning, før verdipapirene nedskrives i takt med økende pris på realverdier. I kort versjon bør det handles slik:
1. Det er fremdeles folk i både departementer, kommunalt med flere steder som har god kompetanse på beredskaps/krisehåndtering – men de får ikke arbeide med det de er best på pga den politiske motviljen mot å prioritere slik! Disse må frem fra mørkerommet og settes på saken og få arbeide med:
Direktoratet for Sivilt Beredskap (Internettsidene om samfunnssikkerhet) skrev allerede i mars 2001 - "Det er store svakheter innen sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge. Beredskapsarbeid blir ofte nedprioritert og kjennetegnes ved å være svært fragmentert." I dag er det enda verre!
2. Re-etablere lagre av matkorn, sukker, salt. De siste lagrene for matkorn Norge hadde ble vedtatt nedlagt av Stortinget i 2003!!! De varte i 3 måneder, men vi trenger minst lagre for 12 måneder. Sør for Ofoten har Norge ikke beredskapslagre i dag! Nord for Ofoten har vi lager for 1 mnd.
3. Sett i gang en storstilt grøftingskampanje slik at flere millioner daa igjen kan produsere maksimalt med mat. I dag har mye jord gamle grøfter som gir ei mer eller mindre vassjuk jord med dårlige produksjonsforhold og dermed reduserte avlinger av mat.
4. Nydyrking er mer langsiktig, langsiktig fordi jorda må få tid til å komme i god hevd før den produserer maksimalt, – men Norge har en god del areal som kan dyrkes – og selvsagt må det også gjøres nå.
5. Før Staten bråvåkner bør hver nordmann ha en del lagre hjemme slik det er presentert her:  http://home.online.no/~lar-hoeg  

 

Alt dette er de realverdiene som Michael Hudson snakket om.