Tekstboks: Relatert stoff:
Hvordan forkynne i en tid uten syndsbegrep. 
(Må høres på høyt volum pga noe lav innspillingslyd.)
Linker til vitenskapelig informasjon om Skapelsen
(Bl.a. ”Stein og Bein - Sterk bevisføring mot utviklingslæren”, (3,57 MB) ))
 

 

Skapererkjennelse, Hans vilje og unnskyldningene

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no   07.09.11

 

Hvordan vekkes et ondt menneskehjerte fra sin søvn borte fra Gud? For det første
må det understrekes at det er Guds verk alene – som også vår bekjennelse sier det:
”Jeg vet at jeg ikke av egen fornuft eller kraft – men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet - -”. Det skjer ved forkynnelse av Kristi Ord og andres forbønn, og det må dreie seg om ”den hele Skrift” ikke bare biter av den. Sann og åndsbåren forkynnelse kan også nå inn til hjertene direkte fordi ”loven er skrevet i deres hjerter” og dommen kan ramme så sterkt at de roper etter nåde. Da er veien åpnet for at en synder kommer til sann omvendelse. Men disse sjelene har lite ballast ut fra Skriften til å forsvare sin tro – om de ikke blir ført videre inn i Bibelens sannheter og at disse sannheter er mye mer håndfaste fakta å stole på enn de mange ”eventyr” studenter og ungdom blir fylt opp med i dag i vårt utdannelsessamfunn. Men det har alltid og kanskje mer i dag i utdannelsessamfunnet hvor ”kunnskapen blir stor” - reist seg store forføreriske tankebygninger som undergraver tilliten til Bibelens autoritet og budskap. De roer sin urolige sjel og dårlige sam-vit med disse tankebygninger – om ingen rydder dem bort.

 

Men hvordan forkynner man til de store mengder ungdom under utdannelse som ut fra sine tankebygninger er overbevist om at ”det er ingen Gud, det er all deres tanke.” (Salme 10 og 14) Hvordan vil man for eks. forkynne overfor tusenvis av studenter i Osloområdet hvor det vitenskaplige personell utnevner til æresdoktor - evolusjonisten Dawkins – for hans darwinisme og evolusjonslære? Dette er SANNHET for dem – som motbeviser alt det prester og lekfolk har å fare med fra Bibelen. Her trengs ”veiryddere” som Johannes – og våre våpner har vi i Skriften og sann naturvitenskap (Rom 1- den naturlige åpenbaring) og profetiene som beviser at det Bibelen forteller er sannhet og det andre tankebygg er løgn som fører ut i fordervelse i dette liv og evig fortapelse.

 

Jødene kunne man forkynne ”lov og evangelium” til for de trodde på GT og at det fantes en Gud med en vilje/ loven for mennesket. Abraham og de gamle troende var frelst av nåde i det de skuet fram mot Jesus som skulle komme, mens de fleste forherdet seg og fikk sløret sitt syn.

 

Grekerne derimot trodde ikke på jødenes Gud. Hva gjorde Paulus da? Jo, han gikk omkring på Areopagos og så på gudene deres og fant en ”ukjent gud” og tok sitt utgangspunkt i denne for å fortelle dem om at det virkelig fantes en Gud de ikke kjente: Han fortalte dem om en Gud som hadde skapt alt osv. Og de hørte etter inntil han kom inn på Jesus og hans soning og oppstandelse. Da begynte de å spotte – og Paulus trakk seg vekk med de han hadde fått overbevist om at det han fortalte dem var SANNHET – og det andre løgn.

 

Her ligger noe av nøkkelen til å nå ungdommen i dag for både Bibelens autoritet og budskap fra Troens første artikkel – er kraftig underminerte i store ungdomskull under utdannelse. Dermed åpnes det for behovet for Jesus og DHÅ. Answer in Genesis og Creation org. har innsett dette og har for lengst gjort noe med det ved å bygge opp en stor utstilling til 25 millioner $ i Kentuky i USA, gitt ut masse hefter, bøker DVD-er osv.
I Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF) har vi fått oversatt litt av det (Blant annet ”Stein og Bein - Sterk bevisføring mot utviklingslæren”, (3,57 MB) ) og skrevet en rekke fundamentale artikler som du kan søke opp på www.Kommentar-Avisa.no for å ruste deg ut til å kunne forsvare din tro på Bibelens Gud, syndefallet og Hans vilje m.m. og dermed behov for Troens andre og tredje artikkel om Jesus og Den Hellige Ånd. Det er i siste liten i Europa og også Norge – for vi er totalt gjennomsyret av vantroen i motsetning til bl.a. USA hvor 61 % tror på ung jord og 6 dagers skapelse som Bibelen sier det i 1. Mosebok og 2. Mosebok 20.  Dette får kraftige konsekvenser for å lukke mistilliten til Skriftens autoritet og sannheten om Guds vilje for livet, skapertankene om ekteskap og nasjonen. (Ap.gj.17) Gå inn på nevnte hjemmeside hos Norges Kommentar Avis og se på hva AKF presenterer og om ikke du også burde stille opp i denne kampen for den enkeltes frelse og familienes og nasjonenes liv.