"Skal bli forfulgt."

 
”Skal bli forfulgt”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 27.12.11

 

Hvorfor er det så mye forkynnelse i dag av prester, pastorer og også lekfolk, men lite eller ikke forfølgelse. Kolliderer ikke Guds rike lenger med verdens riker? Tales det ikke lenger bibelsk sannhet der Satan angriper? Nå tales det om dialog, markedsføring – men lite tale av bibelske sannheter om Satans konkrete angrep og til de som forfører. En kan garantere at man ville få kontakt så det gnistret om en gjorde det – men også forfølgelse. Dradd for ”retten”, utskjelt i miljøene og media, baktalt og isolert. Bare prøv.

 

Profetene talte til folket, makter og myndigheter og ble ensomme og forfulgte til døden. Døperen Johannes talte Herodes til rette om gjengifte, og betalte med hodet på et fat. Jesus gikk rundt og gjorde vel, og folket hang ved han, men han refset også makter og myndigheter – datidens politikere og deres vedtak og styring. ”Si til den rev”! Forfulgt ble Han, og de drev med baktalelser inntil sammensvergelser og drap ved korsfestelse og halshogging. Les lista til Paulus hva han ble utsatt for – og menigheten forlot han også brødrene da han møtte i retten. Ensom stod han for verdens mektigste domstol – men Gud stod meg bi, sier han.

 

Luther ble lyst i bann – men ble reddet av sine venner til borgen Wartburg. Hans Nielsen Hauge fikk arbeide i 8 år, men puttet i fengsel 11 ganger, hånet og spottet for så å bli satt inn i 10 år uten lov og dom. De brente bøkene hans, ødela handelsvirksomheten, knekte helsa hans og dømte han etter Konventikkelplakaten som ingen straffeparagraf hadde, til 2 års straffarbeid, som ble omgjort til 2000 spesiedaler – som vennene betalte. Men Gud ga frihet i 1814 og seier for land og folk. Hva nå med 2014?

 

Hvor og fra hvem kommer de konkrete never med salt som svir hos høy og lav? Hvor er de skarpe gjennomtrengende lysstråler som rammer både bibeloversettere som korrumperer Ordet og makthavere som lar folkesynder bli u-lover (gift) fra de folkevalgte? Hoseas kapittel 10 m.m.fl.

Hvorfor taler ikke de som har de store talerstoler – advarer og hjelper folket i veiledning og praksis til å ta vare på seg selv, livene sine, ekteskapene og barn og barnebarn. Jo, de prater, men om hva? Hva sier de ikke - er kanskje viktigst å lytte etter?

Ja, vi vet at dette koster i indre strid og den strid som følger etter i det ytre rom. Men striden må tas for å redde den enkelte og folket så langt Gud gir tid. Luther fortsatte å plante selv om hans visste at verden gikk under neste dag. Det gikk på livet løs!

 

Hvorfor går de ikke foran i sammen med Jesus og tar støyten i menighet og samfunn?

Hvorfor priser man tilpasning og forsiktighet i samfunn og menighet? Blir det fred og velsignelse av slikt og ikke sannhets tale der Satan angriper og man ikke kan unngå å se at sentrale bibelske sannheter raseres – vernet for liv og evighet? Hva er etterfølgelse og lydighet og hva skal det resultere i? Det er en pris å betale for sant disippelskap. Den rettferdige og rettferdiggjorte ”ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.”
Å vandre med Guds rike i verdens riker skaper strid, og en skal bli forfulgt om en ikke unndrar seg. Sånn var det før – og slik er det nå.

 

Hva sa Jesus om de som ville følge Han i Ord og gjerning i menighet og samfunn? Johannes' evangelium Kapittel 15, 20:
”Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.”