Regjeringens frekkhet


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.02.11


På nyåret får vi høre fra regjeringen at den deler ut på direkten kr 300 millioner i ekstra bostøtte (pga den høye strømprisen) fordelt på ca 2 500-3 000 kr til ca 125 000 familier. Samtidig fikk Statnett i 2010 et overskudd (i følge Aftenposten nett 18.02.11) på kr 3 milliarder der 1,5 milliarder går rett i statskassen som utbytte. Den andre halvparten går til redusert nettleie – ca 300 kr/år/nordmann. Tror byråkratiet at Ola Nordmann ikke skjønner hvilket spill som drives?
Samtidig er kraftmarkedet sluppet relativt fritt – liberalisert – slik at Kari og Ola Nordmann får økt sine utgifter til strøm, en av de mest fornybare energikilder vi har, slik at det for mange tærer alvorlig på de likvide midler og for noen mer en de. Dette rammer igjen de som har minst å rutte med.

Det bør bli et nasjonalt krav at Norge selv skal bestemme hvilket prisnivå strømmen skal ligge på, selv ved sprengkulde. Vi skal ikke være prisgitt spekulanter som tømmer ned våre kraftmagasiner – og leker seg på ”strømbørsen” - og ikke har den ansvarsfølelse som vi alle som bor i landet er helt avhengige av. Man leker ikke med nasjonens energireserver, ei heller nasjonens matberedskap – men i dag er det en alvorlig styringssvikt på disse nevnte områder. Strømforsyningen svikter, strømprisene er skyhøye i deler av året og nasjonen har ikke matvarelagre for sin sivilbefolkning, når verden går mot en global sultsituasjon. Vi her i Norge fordømmer totalitære regimer i araberverdene om dagen, mens her hjemme sitter mye av den samme totalitære ideologi og styrer den norske skuta på grunn!