Radikalismen med skabb og innavl

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.03.11

 

Radikalismen i Norge står fram med de store økologer (forvaltere i det norske hus) med fremragende biologiske kunnskaper og reddere av Norges natur og vår felles fremtid. En god del på høyresida har de også greid å dra med seg for å sikre stemmer. Men sannheten er at de representerer en enøyd ideologistyrt dyrkelse av skapningen – uten et bærekraftig helhetssyn på hvordan man skal innrette seg.

Det ser vi på en rekke områder. De er mer opptatte av å redde burdyr enn barn i mors liv som vi har alt for lite av både ut fra økonomiske- og arbeidskrafts hensyn. Da har vi ikke snakket moral som er viktigst. Og er barna nå først født, så synes det avgjørende viktig å få barna ut av sin naturlige omsorg av mor og far så fort som mulig.

Og slik kunne man liste en hel masse unatur som disse ideologibitte folkene smører sammen i den maktposisjon de nå har hatt noen år. De har jo sin ensporede ekspertutdannelse må vite, og den gir selvtillit og frimodighet langt ut over det det er dekning for i kunnskapsbasen deres.

Ikke minst ser vi dette i deres forvaltning av de store rovdyrene – hvor det utvises lite eller ikke forstand og barmhjertighet hverken med folk eller villdyr i Distrikts-Norge, men i byene som Oslo, skyter man villdyrene omgående uten at man hører et pip fra dem!

 

Bl.a. skal vern av ulven skje for enhver pris – om det går ut over både folk og ulven. Nå ser det endelig ut til at SV på Hedemark begynner å ta til vettet, melder Nationen. Halvorsen vil møte klare protester på SVs årsmøte, heter det i avisen. Folk er livredde for barna og seg selv for ulver som labber rundt i mellom husene og markerer revir – mens jeg synes å høre de enøyde biologene messe at rovdyrene er ikke farlige bare man tar de nødvendige hensyn.

Det biter bare ikke på vanlig folkevett – og nå er SV redd for å tape sine røde mandater der oppe.

Nationen melder også at all svensk ulv er i slekt med hverandre – så det ligger godt an til fortsatt og økende innavl. Med en slik politikk og behandling av folk og dyr gjennom mange år – burde de avsettes uansett, etter min mening.

 

Ikke riktig så ille – men ille nok - er det en hører om rovdyrene som en er så opptatt av å verne. Så vidt en vet, er ulvene i sin helhet innvandret fra en russisk stamme på ca 70 000 som overhode ikke er utryddingstruet, mens de få dyrene som har ruslet rundt Botnviken er så få at enhver dyrebonde vet at det må føre til innavl som påfører dyrene store lidelser. Nå håper de på en han-ulv til – men dette kan knapt gå bra. Man hører også at noen av ulvene i Norge har fått skabb - og burde selvsagt skytes omgående for å spares for mer lidelse.

 

Når dette ubiologiske og ulovlige eksperimentet med innslipp av fremmede gener fra Russland skal fortsette ser det ingen ende å ta – om man ikke får slutt på radikalismens  regime i Norge. Så det bør skje snart før beitenæringa klapper endelig sammen og mye folk forsetter å flytte fra bygdene med barna sine – hvor vi trenger dem på gardene for å produsere mat!