Punktum

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.02.11

I følge Richard Oestermann den 01.02.2011 i Norge IDag nett sa Netanyahu på en felles pressekonferanse med kansler Merkel fra Tyskland følgende om ”de”, altså palestin-araberne: ”- Problemet er at de må komme til den anerkjennelse at der er en jødisk stat her. Punktum. At den har en hovedstad. Punktum. Dette er roten til problemet.”

Så var vi altså rett over i Sakarias 12, 1-3 der vi leser: ”Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt.  Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Kapitlet hos Sakarias avslutter med at jødene ”…skal skue opp til meg som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.” Oppsummert står det at presset mot jødene var stort, Gud grep inn og det avslutter med at de får se hvem Jesus var og er.

Det radikaliseres på alle bauer og kanter rundt jødestaten i dag, men Israel står ikke alene – men den allmektige Gud følge mer dem og vil snart sette inn sitt slutt Ord, Hans punktum. Det bør også norske journalister som nå jages i Kairo merke seg og også de norske PR-byråene som nå nekter Israel å hjelpe dem med info om jødestaten ut i verdenssamfunnet.