Organisasjonenes avtale med kirken om dåpen

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.03.11

 

Når en ser generalsekretærene (Kjøde, Furnes, Åsland) for de frie lekmannsorganisasjoner komme sammen med ”biskop” Byfuglien om dåpen, undres en. De har ordnet en avtale slik at de som ønsker det, kan registrere barna som døpes i Bedehusene i kirkens register!

Man undres av mange grunner.

 

  1. For det første undres en over at representantene for lekmannskristendommen i Norge setter seg ned og avtaler med en kristent sett ulovlig representant for DNK, en kvinnelig biskop – som dessuten mener det hun mener om flere sentrale bibelske tema. Det kan jeg aldri tenke meg at noen av våre kristne ledere før hadde gjort.

 

  1. Hvorfor i all verden behøver lekfolket som døper barna sine i Bedehuset – for å unngå skjøgekirken – ha noe som helst kontakt med denne frafallne kirke for å ha ”orden i sysakene” som en generalsekretær absolutt ubibelsk ordla seg. Man skal forholde seg til Guds ord både med dåp og ekteskap. De har rotet fælt også med hensyn til ekteskap og stat også.

 

  1. Vi som kristenfolk – lekfolk – som for lengst burde ha meldt seg ut av DNK pga dens totale læresvikt mm – har da intet behov for å forholde oss til DNK`s folk med avtaler. Når man døper barna sine hjemme eller på Bedehuset – er det nettopp for at en ikke vil ha noe med denne kirken å gjøre.

 

  1. Vi burde ikke ha de minste problemer med å fylle ut en dåpsattest som foreldre og vitner underskriver og tar godt vare på – kanskje også tinglyse som andre avtaler.

          Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF) har en egen brosjyre med den gamle dåpsliturgien. Og organisasjonene burde vel kunne ordne med et     

          felles arkiv om man skulle ønske det.

 

  1. Og til slutt: Vi har oppdraget fra Mesteren selv i misjonsbefalingen: ” 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!” Hvorfor kan vi ikke gjøre akkurat som Jesus sier det og ikke plusse på med gamle opplegg som til slutt fører oss til denne slags avtaler. Jeg minner om Salme 1 som vel har relevans også i denne sak. Se under.

 

6. Avslutningsvis finner en grunn til å minne om at tiden lenge har vært inne til i lære og

    praksis å ta avstand både fra utspillene til staten og Den norske kirke – slik bl.a. AKF-

    styret la opp til i forhold til ”Ny-ekteskapslov” hvor vi sa at ekteparene burde vie seg i 

    en menighet uten vigselsrett og skrev en avtale med basis i gammel ekteskapslov med

    vitner – og tinglyste avtalen på vanlig måte. Nina Karin Monsen hadde tydeligvis forstått

    det siden hun kommenterte det slik i Norge I Dag: ”Jeg anser det for en fornuftig vei for

    kristne som vil leve etter sannheten. Her står kristne fram og er tydelige med sin tro,

    ikke lydige mot staten.” Samarbeidets og tilpasnings tid er forbi, om en vil redde seg og 

    sine til himmelen og det evige liv. Det vil helt sikkert komme flere og harde utspill fra

    folkene som nå har fått makten i begge regimenter, og man skal lyde Gud mer enn mennesker.

 

”1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 2 men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.”