«Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet,…»


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 19.12.11

Det nærmer seg julaften, en tid da verdens barn ikke sjelden føler Guds nærvær så sterkt at de har behov for å spotte
sin Skaper i både ord og skrift – det slår ikke feil – de merker at Jesus barnet ble voksen for så å dø på Golgata for deres synder slik at de fikk muligheten til å gi Jesus helt rett om deres synder og dermed også muligheten å bli nåden til del ved å tro på Jesus og bli regnet rettferdig inn for Guds domstol. Noe annet som heller ikke slår feil er følgende i Guds Ord:

I www.karmel.net den 14.12.2011 kan vi lese: «Irak og Tunisia ber Israel om hjelp mot ørkenen
Representanter fra Irak og Tunisia ba Israel om mulig hjelp til å bekjempe ørkenspredning under en klimakonferanse i Durban, Sør-Afrika i forrige uke. De to islamske landene som formelt sett er i krig med Israel, ønsker å lære mer om Israels teknologi og prosjekter for å hindre ørkenen i å spre seg. Lederen for den irakiske delegasjonen Susan Sami Jameel Albanaa ba om israelsk hjelp og håpet at de kan holde en åpen dialog i tiden som kommer. Også representanter fra Afghanistan var interessert i israelsk teknologi, ifølge Jewish National Fund (*se nederst, red anm.) som hadde informasjon om Israels teknologi.»

I Bibelen leser vi i innledningen til Ezekiel 34 (nedtegnet for ca 2 500 år siden!) om dette med plantninger – som vi nok bare er i starten av:
«Han vil i en annen David (Messias) gi sin hjord den ene sanne hyrde og under ham la den få en fylde av velsignelse og fred, 23-31.»

Og i selve versene i kapitlet leser vi videre: « 23 Og jeg vil opreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David; han skal røkte dem, han skal være deres hyrde. 24 Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blandt dem; jeg, Herren, har talt. 25 Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde ville dyr av landet, og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. 26 Og jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse; jeg vil sende regn i rette tid; velsignelses regnstrømmer skal det være. 27 Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land, og de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og frir dem av deres hånd som holdt dem i trældom. 28 Og de skal ikke mere være et rov for folkene, og jordens ville dyr skal ikke fortære dem; de skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. 29 Og jeg vil la en plantning vokse op for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån. 30 Og de skal kjenne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de, Israels hus, er mitt folk, sier Herren, Israels Gud. 31 Og I, min hjord, den hjord jeg før, I er mennesker; jeg er eders Gud, sier Herren, Israels Gud.»

Verdens barn vil bli nødt til å ta hensyn til jødenes kunnskap, gitt dem av Gud Fader, fordi verdens barn går under…

Hos profeten Sakarias leser vi videre i kapittel 8:
Først innledningen: Men nu vil Herren igjen ta sig av Israel, føre de adspredte tilbake, være deres Gud, bo i blandt dem og velsigne dem rikelig, 1-15. Men da må Israel legge vinn på sannhet, rett og trofasthet, 16. 17. Da skal fastedagene bli festdager, 18. 19. Også mange hedningefolk skal omvende sig til Herren, 20-23. Disse herlige løfter får sin opfyllelse i Messias' komme og gjerning.

Og så tar vi med oss avslutningen i versene 20 til 23 – der vi igjen nok bare ser begynnelsen av oppfyllelsen av vers 23:
«
20 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennu en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. 21 Og innbyggerne i den ene by skal gå til den andre og si: La oss gå avsted for å bønnfalle Herren og for å søke ham, Herren, hærskarenes Gud! Jeg vil gå, jeg og. 22 Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren.
23 sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder.

Velsignet jul!  ברוך ביולי

*Hjemmesiden til Jewish National Fund (JNF) finner du her: www.jnf.org : Norsk side: www.jnf.no. JNF  mottar også store pengegaver fra hele verden til sitt viktige arbeid. Og isteden for å forbanne mørket, jobber de med å spre liv og glede verden over også hos sine arabiske naboer som de offisielt er i krig med!