Norsk Landbruksrådgiving (NLR) med trøkk på alle plan!

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.01.11

Med bakgrunn i lederen i "Rådgivernytt nr. 1 - 2011" (der lederen i tid ser tilbake og fremover og gir viktige signaler) og en berammet NLR samling

17. januar 2011 der tema er: "Samling om kvalitetsrådgiving", med et av tre underpunkter som følger:
"Vi trenger rådgivingsenheter som drives profesjonelt og leverer et kvalitetsprodukt som bonden ikke kan unnvære."
- gjør en seg noen betraktninger og gir noen oppfordringer til Norges største rådgivingsenhet med 26 000 medlemmer over hele landet.

 

Lederens innhold er nok godt ment og inneholder en del bra saker for eksempel informasjon om maskinteknisk rådgiving og informasjon om den gode ordningen med fagkoordiatorer, men hvor er det blitt av konkret informasjon om bonden som sentral aktør, matprodusent med lange solide tradisjoner som vi som nasjon er helt avhengige av?

Et minimum på fem linjer om et akutt behov for økt grøfte- og nydyrkningsaktivitet burde vært med og kanskje en advarsel mot jordpakking, men med en viss forståelse at slik kan skje mht det press storsamfunnet legger på produsent, med krav til kun 10 % av inntekt brukt på mat og prosenten skal visstnok nedover…hvilket ikke er forankret verken i verdenssituasjonen på mat eller biologien! Når maten blir billig, øker produktivitetspresset som også går utover moder jord. I tillegg burde en nevnt den dramatiske internasjonale situasjonen på korn statusen (som ved mangel da vil være prisdrivende på de fleste andre varer og innsatsfaktorer) på lager og internasjonal produksjonsvanskeligheter/proteksjonisme. Dette er en viktig del av rammen om matvareproduksjonen og produsentene i dag!

Norsk selvforsyning er kun 35-40 % - dvs istedenfor 2 skiver til lunsj blir det 0,8 skiver (med samme tykkelse!). Flere og flere har dette på agendaen i samfunnet rundt oss og da bør NLR også selvsagt ha det helt øverst på sin prioriteringsliste, fordi det styrker bøndene og organisasjonen som eies av bøndene og tydeliggjør at NLR tar sin oppgave på alvor (og derigjennom også som en samfunnsaktør på vegne av bonden). Jeg betviler sterkt at det finnes en bonde som er uenig i dette.


Så burde en også aktivt i hele NLR systemet gi støtte på flere plan til de mange medlemsbøndene som nå sliter med rovdyr i hele landet - det kan fort dreie seg om 20 %+ (et svært grovt anslag som kan vise seg å være høyere) av medlemsmassen på grovfor/husdyr?

Professor Nedkvitne – vår fremste ekspert på småfenæringer - uttalte at 50 % av Norges beste beiter ville gå tapt om rovdyrpolitikken ble gjennomført*.

 

Samlet sett vil også momentene over bidra til at NLR blir mer kjent også utenfor sin medlemsmasse - fordi problemstillingene er sentrale for enhver nordmann (tenk på bærsankere, jegere, turgåere etc når ulv, jerv og bjørn tusler rundt om bærtuene… samt på matvaretilgang/beredskap for Ola og Kari).
Og sentrale aktører som er viktige for nasjonen kan gi et økt opinionspress for økte bevilgninger også til NLRs arbeidsoppgaver, som da understøtter også Ola og Karis liv.

 

Det verserer hele tiden signaler om at flere bønder igjen skal seigpines mht sine inntekter i og med endrede rammebetingelser. Dette kan kun imøtegås med bl.a. økt fokus og informasjon på viktige temaer som over og som også andre en bønder forstår - da kan vi komme over på offensiven igjen - hvor det er mer hyggelige å være.
Jeg antar at temaene over kommer opp på agendaene med ytterligere tyngde om ikke lenge også i Norge, men det hadde vært mer enn hyggelig om NLR allerede var der når ting igjen løsner (når samfunnet blir tvunget til å endre sine prioritering i retning av ordentlig naturforvaltning og matproduksjon for å overleve) også for den norske bonden. Kanskje vi da også kunne være litt bedre forberedt en vi dessverre er i dag.
(EU27 sliter nå mht sin matproduksjon: J.fr. "EU protection and trade, Can more effiency prevent increasing `land-grabbing` outside of Europe?"
- om hvordan matproduksjonen i EU27 utvikler seg. Det er meg fortalt at forfatter Harald von Witzke skal være en meget anerkjent forsker i Tyskland, og Humboldt universitetet er av de mest anerkjente forskningsmiljøene i Europa.) (http://www.agripol.de/Final_Report_100505_Opera.pdf )

 

"Vår kunnskap – din styrke" er en god visjon i NLRs "Strategiplan 2009 - 2012" - men vi må ikke risikere og ned-definere temaene over i ordet "kunnskap" sitt innhold.

Jeg tror at NLRs hensyntagen til nevnte problemstillinger nettopp vil fremstå som en "viktig, profesjonell og positiv rådgivingsorganisasjon i Norge" og som vil "framstå som en positiv organisasjon i media", - fordi NLRs ansatte tydeligvis kjenner til (og FORSTÅR) livet til bonden, men også til livet for samfunnet rundt oss, som til alle tider har hatt en uløselig tilknytning til hverandre.**

 

Det er noe med det at: ”Det ene bør gjøres – det andre ikke lades ugjort” (LH)

 

 

* Det holder ikke å si at en ikke driver politikk i NLR (om en ikke ønsker å ta fatt i rovdyrbiten f.eks.) - for alle disse temaer kan en selvsagt legge inn under en faglig paraply, og de ligger der allerede. For eksempel har du for mye rovdyr i utmarka og kanskje innmarka nytter det lite å grøfte jordene for grasproduksjon - det blir ingen dyr til å spise fôret.

 

**
”Vi kan leve i en rekke – etterkulturer,

men vi kommer aldri til å leve i en

etter agrikulturell kultur.”

En professor i England.